Get Adobe Flash player

Do pobrania

KIELECKA TEKA SKANSENOWSKA. TOM III

1. Przedmowa i spis treści.

2. Rozdział 1 - O problemie genezy eksploatacji świętokrzyskich rud ołowiu w średniowieczu

3. Rozdział 2 - Z tradycji hutniczych na ziemi kieleckiej. Metoda Łaszczyńskiego otrzymywania miedzi drogą elektrolizy

4. Rozdział 3 - Budownictwo drewniane na terenie miasta i gminy Chęciny w XIX i XX wieku.

5. Rozdział 4 - Prawo i przepisy dotyczące budownictwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim od XIX wieku do 1961 roku

6. Rozdział 5 - Ludowe instrumenty muzyczne i sposoby gry muzykantów Opoczyńskiego

7. Rozdział 6 - Ośrodki wiejskie na Kielecczyńskie jako ozdoba, apteka i spiżarnia. Edukacyjne i ekologiczne aspekty ekspozycji zieleni w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

8. Rozdział 7 - Żródła cudowne i lecznicze w religijności ludowej mieszkańców Kielecczyzny

9. Rozdział 8 - Czyżownicka Studzienka - dzieje i funkcjonowanie lokalnego miejsca świętego w życiu XIX-wiecznej społeczności wiejskiej

10. Rozdział 9 - Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na Ponidziu. Sprawozdanie z badań terenowych prowadzonych w latach 1996 - 2009

11. Rozdział 10 - Warsztat powroźniczy z Leśnej koło Bodzentyna. Przyczynki do badań etnograficznych nad ludowym powroźnictwem Kielecczyzny i Gór Świętokrzyskich.

12. Rozdział 11 - Rekonstrukcja historyczna w przestrzeni muzeum na wolnym powietrzu

13. Rozdział 12 - Michniów. Zbrodnia i Pamięć.

14. Rozdział 13 - Zabytki wzniesione w Parku Etnograficznym w Tokarni w latach 2005 - 2010.

15. Rozdział 14 - Terenowe badania etnograficzne prowadzone w Muzeum Wsi Kieleckiej w latach 2005 - 2010

16. Rozdział 15 - Materiały merytoryczne do "Studium wykonalności dla projektu inwestorskiego: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokari w celu zachowania dziedzictwa kulturowego"

17. Rozdział 16 - Materiały do projektu pt. "Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach".

18. Rozdział 17 - Realizacja II etapu rozbudowy Muzeum Wsi Kieleckiej w latach 2009 - 2013. Zabytki architektury, ekspozycje, infrastruktura.

19. Rozdział 18 - Sylwetka zawodowa prof. dra hab. Jerzego Czajkowskiego

20. Rozdział 19 - Feliks Rak - krótka opowieść o poezji ludowej i nie tylko

21. Rozdział 20 - Jan Piotr Dekowski i jego zasługi dla etnografii

1 2
Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce