Get Adobe Flash player

Projekty realizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2  „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu”
Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Tytuł projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach”.

2.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2  „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu”
Działanie 2.3.  Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Tytuł projektu: „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”.

3.    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII
Typ projektu: "Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie"
- całkowity koszt projektu - 15 393 97,76 PLN
- udzielone dofinansowanie - 10 008 094,00 PLN
Projekt realizowany zgodnie z Umową nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 008 094 złotych. Całkowita wartość inwestycji wynoi 15 393 970,76.
Projekt realizowany w miejscowości Michniów w województwie świętokrzyskim w miejscu upamiętnienia ofiar represji zbrodni hitlerowskich i stalinowskich, jakie dotknęły polską wieś. Dzięki środkom unijnym infrastruktura Muzeum Wsi Kieleckiej zostanie rozbudowana i zmodernizowana na cele kulturalne, edukacyjne, artystyczne i archiwalne. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do realizacji prac konserwatorkich. Zostaną również stworzone i zmodernizowane wystawy stałe. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Muzeum Wsi Kieleckiej planuje wzbogacić swoją ofertę kulturalną wpraowadzając nowe tematy lekcji muzealnych oraz różnorodne wydarzenia artystyczne.


W celu zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w ramach realizowanych przez Muzeum projektów można skorzystać z formularza dostępnego pod linkiem: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC lub za pomocą poczty e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • 100 lat niepodległości
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni