Get Adobe Flash player

Projekty realizowane dzięki wsparciu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1.    Program Infrastruktura Kultury: „Remont i przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”.

W kwietniu 2010 roku Muzeum Wsi Kieleckiej podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Dzięki dofinansowaniu jakie na ten cel otrzymało muzeum można było zrealizować pierwszy etap rozbudowy mauzoleum. Na zdjęciu: Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymienia podpisane umowy z Januszem Karpińskim, Dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej. W uroczystym podpisaniu wzięli również udział: wicepremier Waldemar Pawlak, Piotr Żuchowski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jacek Miler, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.

 


2. Program Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”.

3. Program Zasoby Cyfrowe Priorytet 2 Digitalizacja zabytków i muzealiów : „Park Etnograficzny w Tokarni- wirtualny świat przeszłości”.

4. Projekt "Muzeum Otwarte na Edukację" - realizowany w 2011 roku przez Muzeum Wsi Kieleckiej - składał się z czterech głównych elementów: portalu  internetowego www.edukacjawskansenie.pl, seminarium dla muzealników zorganizowanego we wrześniu 2011 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni, konkursu  na najlepsze zajęcia dla dzieci przeprowadzone w skansenie oraz podsumowującej projekt publikacji poseminaryjnej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra   Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na jego temat znajduje się na stronie www.edukacjawskansenie.pl

5. „Remont i przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie cz. II"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu:
Rozwój infrastruktury kultury,
Priorytet: Infrastruktura kultury
Całkowita wartość projektu: 4 473 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 4 473 000,00 zł

6. Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Parku Etnograficznego w Tokarni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe,
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Całkowita wartość projektu: 135 135,14 zł
Przyznane dofinansowanie: 100 000,00 zł

7. Książka "Stroje ludowe Kielecczyzny" z multimedialnym DVD.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe,
Priorytet: Kultura ludowa
Całkowita wartość projektu: 33 334,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 25 000,00 zł

8. Film „Ginące zawody” na płycie DVD wraz ze scenariuszami lekcji i warsztatów muzealnych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe,
Priorytet: Kultura Ludowa
Całkowita wartość projektu: 67 259,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 50 000,00 zł

9. „Sztuka bez barier. Eksponowanie kolekcji sztuki ludowej Kielecczyzny dla odbiorców z dysfunkcją wzroku”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe,
Priorytet: Kultura Ludowa
Całkowita wartość projektu: 48 010,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 35 000,00 zł

10. Kolekcja „Wydawnictw i dokumentów wytworzonych w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w latach 1939-1950”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje,
Priorytet: Kolekcje Muzealne
Całkowita wartość projektu: 31 300,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 25 000,00 zł

11. Umieszczenie transferów polichromii w zrekonstruowanym dworze z Mirogonowic.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe,
Priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych
Całkowita wartość projektu: 123 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 94 00,000 zł

12. Remont i przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie cz. III.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Rozwój Infrastruktury Kultury,
Priorytet: Infrastruktura Kultury
Całkowita wartość projektu: 10 000 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 10 000 000,00 zł

13. Stworzenie sieci WiFi oraz zakup oprogramowania - aplikacji stanowiącej przewodnik po skansenie w Tokarni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury i kultury
Priorytet: Infrastruktura kultury
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 150 000,00 zł

14. "Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 45 000,00 zł

15. "Z szafy prababci. Ubiory różnych zawodów w małym miasteczku kieleckim w latach 20 i 30 XX w."
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet: Kultura Ludowa
Całkowita wartość projektu: 75 099,00zł
Przyznane dofinansowanie: 50 000,00zł

16. "Zakup kolekcji prac Pawła Pierścińskiego"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kolekcje,
Priorytet: Kolekcje muzealne
Całkowita wartość projektu: 126 700,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 100 000,00 zł

17. "Konserwacja obiektów ruchomych w Kościele z Rogowa"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 40 000,00 zł

18. "Konserwacja pokryć dachowych budynków z kolekcji Muzeum Wsi Kieleckiej"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe,
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 160 000,00 zł

19. "Zakup kolekcji prac malarza ludowego Tadeusza Żaka"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje,
Priorytet: Kolekcje muzealne
Całkowita wartość projektu: 35 927,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 25 500,00 zł

20. "Konserwacja ołtarza głównego w Kościele z Rogowa"
Całkowita wartość projektu: 79 160,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 58 555,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej konserwacji ołtarza głównego w zabytkowym kościele z Rogowa p. w. Matki Boskiej Pocieszenia - Park Etnograficzny w Tokarni. Pozwoli na odtworzenie pierwotnego wyglądu ołtarza, oryginalnej kolorystyki i konstrukcji. Elementem zadania będzie pokonserwatorska wystawa fotograficzna prezentująca wykonanie poszczególnych etapów prac. Wystawa zorganizowana w kościele z Rogowa, dostępna dla wszystkich zwiedzających ten obiekt.

21. „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jako pomnik męczeństwa polskich wsi w czasie II wojny światowej" 
Całkowita wartość zadania: 53 950,83 zł
Przyznane dofinansowanie: 43 160,66 zł
Zadanie realizowane w okresie: 07.05.2018 do 30.11.2018 w ramach Programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

22. "Konserwacja ambony w Kościele z Rogowa"
Całkowita wartość projektu: 33 813,94zł
Przyznane dofinansowanie: 27 041,00zł
Zadanie realizowane w okresie 17.05.2018 do 31.12.2018 w ramach Programu "Wspieranie działań muzealnych". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Inne projekty realizowane w Muzeum Wsi Kieleckiej z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych:

1. "Skansen na dłoni. Opracowanie w Parku Etnograficznym w Tokarni integracyjnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z dysfunkcjami wzroku.”
Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2012 do 01.06.2012r. w ramach Programu „Akademia Orange”.
Całkowita wartość projektu: 22 425,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 19 950,00 zł

2. „Pięć lat okupacji 1939-1945 na wsi kieleckiej. Zapisy pamięci”
Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
Całkowita wartość projektu: 37 648,00zł
Przyznane dofinansowanie: 30 000,00 zł

3. "Przebudowa kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną paliwem ekologicznym w Parku Etnograficznym w Tokarni"
Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
Całkowita wartość projektu: 405.341,46 zł
Przyznane dofinansowanie: 128.440,00 zł

 

 

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.