Get Adobe Flash player

Ochrona danych osobowych

Muzeum Wsi Kieleckiej działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników serwisu http://mwk.com.pl oraz innych osób współpracujących z Muzeum Wsi Kieleckiej jest dla Muzeum bardzo ważna. Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a) zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
b) dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce
 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

Anna Rubinkiewicz
Inspektor Ochrony Danych
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
25-025 Kielce
kontakt telefoniczny: 41 344 92 97, wew. 114
                 tel. kom. 602 779 754

adres poczty e-mail:  abcrodo@onet.pl

W celu uzyskania informacji publicznej będącej w posiadaniu Muzeum Wsi Kieleckiej, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o wysłanie wniosku na adres:
 
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
25-025 Kielce
 
lub na adres poczty: poczta@mwk.com.pl

Załącznik:
Zasady udostępniania informacji publicznej w Muzeum Wsi Kieleckiej

Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • 100 lat niepodległości
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni