Get Adobe Flash player

Godziny otwarcia i cennik

Obiekty Muzeum Wsi Kieleckiej udostępnione będą zwiedzającym w następujący sposób:

Park Etnograficzny w Tokarni

STYCZEŃ – MARZEC,  LISTOPAD - GRUDZIEŃ

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

9.00 - 15.00

Wtorek - niedziela
/kasa czynna 8.30 - 14.30/

9.00 - 15.00

KWIECIEŃ,    WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

9.00 - 15.00

Wtorek – niedziela
/kasa czynna 8.30 - 16.30/

9.00 - 17.00

MAJ – CZERWIEC

Poniedziałek – Piątek
/kasa czynna 8.30 - 16.30/

9.00 - 17.00

Sobota - niedziela
/kasa czynna 9.30 - 17.30/

10.00 - 18.00

Soboty 8.00 - 10.00 - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

 LIPIEC – SIERPIEŃ        

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wstęp bezpłatny na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

9.00 - 15.00

Wtorek – Niedziela
/kasa czynna 9.30 - 17.30/

10.00 - 18.00


Dworek Laszczyków w Kielcach

Poniedziałek

obiekt nieczynny

Wtorek – Niedziela

9.00 - 17.00

Sobota - wstęp bezpłatny do Dworku Laszczyków - (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).

* soboty odpłatne (zgodnie z cennikiem) obowiązują w dniach: 13.04, 22.06., 14.12.2019 r.

W zamian obowiązuję dni bezpłatne: 14.04 (niedziela), 21.06 (piątek), 15.12.2019 (niedziela)


Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

Poniedziałek

obiekt nieczynny

Wtorek – Niedziela

9.00 - 17.00

Sobota - wstęp bezpłatny do Zagrody Czernikiewiczów - (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).


Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Styczeń – Kwiecień

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

Maj – Wrzesień

Poniedziałek – Niedziela

8.00 – 16.00

Październik – Grudzień

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

Wstęp bezpłatny:  poniedziałek - niedziela

Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach oraz Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie nie będą udostępniane zwiedzającym w następujące dni świąteczne:
Nowy Rok (1 stycznia)
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Boże Ciało
Święto Zmarłych (1 listopada)
Święto Niepodległości (11 listopada)
Wigilia (24 grudnia)
Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie nie będzie udostępniane zwiedzającym  w następujące dni świąteczne:
Nowy Rok (1 stycznia)
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Boże Ciało
Święto NMP ( 15 sierpnia)
Święto Zmarłych (1 listopada)
Wigilia (24 grudnia)
Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)

 

Opłaty za wstęp  do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej

Park Etnograficzny w Tokarni


Opłaty za wstęp w okresie od 1 kwietnia do 31 października (sezon letni):

bilet normalny

14,00 zł

bilet ulgowy

8,00 zł

bilet rodzinny (2+1)

30,00 zł

bilet rodzinny (2+2) oraz Karta Dużej Rodziny (2+3)

35,00 zł

bilet indywidualny Karta Dużej Rodziny

7,00 zł

posiadacze Karty Seniora

7,00 zł

posiadacze Karty mieszkańca Tokarni

3,00 zł

bilet specjalny

1,00 zł

Opłaty za wstęp w okresie od 1 listopada do 31 marca (sezon zimowy):

bilet normalny

10,00 zł

bilet ulgowy

5,00 zł

bilet rodzinny (2+1, 2+2) oraz Karta Dużej Rodziny

20,00 zł

bilet indywidualny Karta Dużej Rodziny

4,00 zł

posiadacze Karty Seniora

4,00 zł

posiadacze Karty mieszkańca Tokarni

3,00 zł

bilet specjalny

1,00 zł

Wstęp bezpłatny na wystawę stałą  budownictwa ludowego 
(nie obejmuje wystaw czasowych – wnętrz obiektów):

Styczeń – Kwiecień (poniedziałek)

9.00 – 15.00

Maj – Czerwiec (sobota)

8.00 – 10.00

Lipiec – Grudzień (poniedziałek)

9.00 – 15.00

Dworek Laszczyków w Kielcach

bilet normalny

5,00 zł

bilet ulgowy

2,00 zł

bilet rodzinny (2+1, 2+2) oraz Karta Dużej Rodziny

10,00 zł

posiadacze Karty Seniora

1,00 zł

bilet specjalny

1,00 zł

Wstęp bezpłatny do Dworku Laszczyków - sobota (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

bilet normalny

5,00 zł

bilet ulgowy

2,00 zł

bilet rodzinny (2+1, 2+2)

10,00 zł

posiadacze Karty Seniora

1,00 zł

bilet specjalny

1,00 zł

 

Wstęp bezpłatny do Zagrody Czernikiewiczów - sobota (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich - wstęp bezpłatny (poniedziałek - niedziela)
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny do wszystkich obiektów

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej przysługuje  osobom wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz bilet ulgowy posiadaczom kart EURO 26 oraz ISIC.
Wstęp bezpłatny do obiektów muzeum przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun – grupa 20 osób).

 

1. Opłaty dodatkowe

 Bilet wstępu za zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim

grupa do 30 osób

100,00  zł / do 2 godzin

 Bilet wstępu za zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym

grupa do 10 osób

200,00 zł  / do 2 godzin

grupa do 25 osób

300,00 zł / do 2 godzin

 Bilet wstępu na lekcję muzealną

grupa do 30 osób

150,00  zł / 45 minut

 Bilet wstępu na warsztat etnograficzny lub pokaz rękodzieła ludowego

grupa do 30 osób

300,00 zł / 1,5 godziny

2. Opłaty za fotografowanie i filmowanie

 Sesje fotograficzne i filmowe

 plener + wnętrza wybranych obiektów

250,00 zł + bilet wstępu (każda osoba)

 plener (bez wnętrz obiektów)

150,00 zł + bilet wstępu (każda osoba)


3. Opłaty związane z wynajmem terenu i obiektów 

 Wynajem spichlerza z 1 pracownikiem Muzeum i terenem przyległym

180,00zł / godzina
 

 Wynajem Chałupy ze Złotnik

50,00 / 30 minut

 Obsługa pracowników Muzeum

 1 pracownik - do 100 osób

 2 pracowników - grupa powyżej 100 osób

 3 pracowników - grupa powyżej 300 osób

 4 pracowników - grupa powyżej 500 osób

35,00 zł / osobogodzina

 Opłata za przygotowanie kościoła z Rogowa do uroczystości

500,00 zł

 Wynajem maneża

100,00zł / godzina

 Wynajem namiotu 6x12 m

300,00zł pierwsza godzina
50,00zł każda kolejna godzina

Wynajem terenu w sektorze Dworsko Folwarcznym:

 teren między Dworem z Suchedniowa a sceną

500,00 zł / godzina

teren między spichlerzem ze Złotej Pińczowskiej a spichlerzem ze Staszowa

300,00 zł / godzina

Opłata za przygotowanie miejsca / obiektu

500,00 zł

Wynajem kręgu ogniskowego wraz z przygotowaniem i obsługą paleniska

65,00 zł / godzina

Pozostałe obiekty

100,00 zł / godzina

Opłata za udostępnienie terenu pod noclegi w namiotach w obrębie miejsca postojowego nad rzeką Nidą:

osoba dorosła 15,00 zł / doba + bilet wstępu (każda osoba)

osoba niepełnoletnia

10,00 zł / doba + bilet wstępu (każda osoba)

4. Opłaty za przejażdżki konne

 przejazd bryczką / saniami

 50,00 zł / 20 minut

 przejazd małą bryczką

 40,00 ZŁ / 20 minut

 przejazd kucem / koniem

 5,00 zł / 5 minut

5. Opłaty za wynajem terenu na cele wystawiennicze i inne

 Opłata za powierzchnie wystawienniczą

 powierzchnia do 2m2

 50,00 zł

 powierzchnia od 2 do 5m2

 100,00 zł
+ dopłata 25,00 zł za każdy kolejny 1m

opłata za wynajem drewnianego stoiska handlowego wraz z gruntem

80,00 zł

Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej naliczane w zależności od mocy urządzenia

 do 3 kW

 20,00 zł

 od 3 do 6 kW

 40,00 zł

od 6 do 9 kW

 60,00 zł

 + dopłata 20,00 zł za każdy kolejny 1kW

 

Opłaty za wynajem drewnianych stoisk handlowych poza Muzeum (na zewnątrz)

do 24 godzin

250,00 zł

każda następna doba

50,00 zł

 

Opłaty za wypożyczenie strojów ludowych:

 strój odświętny

 do 5 dni

 100,00 zł

 każdy kolejny dzień

 20,00 zł

 strój roboczy 

 do 5 dni

50,00 zł

 każdy kolejny dzień

10,00 zł


 

Opłaty za wynajem pokoi gościnnych:

 pokój 2- osobowy

150,00 zł / doba

 dostawka w pokoju

 50,00 zł / osobodoba

 pobyt zwierzęcia w pokoju

 50,00zł / doba

 parking przy Ośmioraku - samochód osobowy

20,00 zł / doba


Podane opłaty są cenami brutto. 

7. W ramach opłaty za wynajem terenu na cele wystawiennicze oraz wynajem pokoi gościnnych w cenę wliczone są opłaty za wstęp do obiektu wyłącznie dla obsługi stoiska oraz gości zameldowanych w pokojach gościnnych. W innych przypadkach obowiązuje zakup biletu wstępu do obiektu według niniejszego cennika.

8. Osoby fizyczne oraz jednostki sektora finansów publicznych ponoszących opłaty określone w pkt. 3.1, 3.4, 3.5, 3.7 i 3,8  uprawnione są do zakupu biletu ulgowego do Parku Etnograficznego w Tokarni dla każdego z uczestników wydarzenia, którego są organizatorem.

9. W związku z akcjami specjalnymi Dyrektor może ustalić inne ceny biletów niż te, które reguluje cennik, w drodze odrębnego zarządzenia.

10. Bilet specjalny przysługuje Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, jego samorządowym jednostkom organizacyjnym, jego wojewódzkim instytucjom kultury i innym jego wojewódzkim osobom prawnym. Decyzją Dyrektora bilet specjalny może być przyznany innym osobom fizycznym lub prawnym.

11. W związku z przystąpieniem Muzeum Wsi Kieleckiej do inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzeum za złotówkę” dzieciom do 16 roku życia przysługuje bilet specjalny za wstęp do Dworku Laszczyków oraz Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie.

12. Podane w niniejszym załączniku opłaty za świadczone przez Muzeum usługi są cenami brutto

13. Opłaty za inne usługi wymienione w §11 ust.2 Statusu Muzeum Wsi Kieleckiej nie objęte niniejszym cennikiem ustalane są zgodnie z odrębnym regulaminem.

14. Zasady korzystania ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej w załączniku.

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.