Get Adobe Flash player

Oferta Edukacyjna

 
Propozycje tematów lekcji i warsztatów muzealnych

Park Etnograficzny w Tokarni

Lekcje muzealne

1. Dawne gry i zabawy ludowe.
2. Jak żyły dzieci na dawnej wsi (kategoria wiekowa: do 9 lat).
3. Strój ludowy jako wyznacznik tożsamości regionalnej.
4. Budownictwo ludowe na Kielecczyźnie.
5. W dawnej szkole.
6. „Częste mycie skraca życie”, czyli podstawy higieny na wsi polskiej w okresie międzywojennym.
7. Gdzie mieszkają zwierzęta?

Warsztaty 

1. Od ziarenka do bochenka.
2. Jak żyły dzieci na dawnej wsi (kategoria wiekowa: od 10 lat).
3. Zdobywamy sprawność pradziadków.
4. Bliżej przeszłości – życie codzienne świętokrzyskich partyzantów.
5. Mydło, powidło i mazidło.
6. Tradycyjne garncarstwo ludowe.
7. W kuźni wiejskiej - ludowe kowalstwo na Kielecczyźnie.
8. Jak budowano domy w dawnej wsi (kategoria wiekowa: do 9 lat).
9. Budownictwo. Jak budowano domy w dawnej wsi (kategoria wiekowa: od 10 lat).
10. Warsztaty wykonywania lalek-motanek, czyli lalek z gałganków i starych ubrań.
11. Tradycyjne ozdoby wiejskich wnętrz mieszkalnych.

Park Etnograficzny w Tokarni oraz Dworek Laszczyków w Kielcach

Warsztaty

1. Nalejcie wosku na wodę – Katarzynki i Andrzejki w tradycyjnej kulturze ludowej
2. Siano, światy, podłaźniki - ludowe ozdoby bożonarodzeniowe
3. Kraszanki, pisanki, cukrowe baranki - Wielkanoc w kulturze ludowej

Załącznik nr 1 - Wykaz lekcji i warsztatów muzealnych w Parku Etnograficznym w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach

Załącznik nr 2 - Formularz "Zamówienia lekcje, warsztaty, przewodnik" (format .doc) (format .pdf)

Lekcje i warsztaty etnograficzne organizowane są w Parku Etnograficznym w Tokarni od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 (w miesiącach maj-czerwiec od poniedziałku do piątku). Grupy maksymalnie 25 osobowe.

Prosimy o składanie zamówień z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w dni powszednie
(od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:30).
Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia) grupy nie będą przyjmowane.

Dodatkowe informacje:

 1. Muzeum Wsi Kieleckiej, zwane dalej Muzeum, w ramach zadań z zakresu udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej realizuje lekcje muzealne, warsztaty etnograficzne, pokazy rękodzieła ludowego oraz umożliwia zwiedzanie obiektów z przewodnikiem.
 2. Odpłatność za wymienione w pkt. 1 formy udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowejokreśla Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Zamówienia związane z realizacją zadań w formach określonych w pkt. 1 przyjmowane są siedzibie Muzeum przy ul. Jana Pawła II nr 6 w Kielcach lub Oddziałach Muzeum w dniach i w godzinach pracy, faxem, pocztą elektroniczną lub osobiście.
 4. Zamówienie w formie pisemnej powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności: dane kontaktowe zawierające co najmniej imię i nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji (jeśli dotyczy), adres, telefon lub adres poczty elektronicznej, ilość i przedział wiekowy uczestników, termin i godzinę rozpoczęcia.
 5. Zamówienia przyjmowane są z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Muzeum może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku technicznych możliwości jego wykonania lub otrzymania zamówienia w terminie uniemożliwiającym jego realizację. 
 7. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika właściwego do jego realizacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem jego realizacji.
 8. Zamawiającyjest zobowiązany do zapłaty zobowiązania wynikającego z  zamówienia najpóźniej w dniu jego realizacji w dowolnym punkcie kasowym funkcjonującym w Muzeumlub nie później niż na 3 dni przed realizacją na konto Muzeum chyba, że uprawniona osoba reprezentująca Muzeum wyraziła zgodę na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.
 9. Do wyrażenia zgody na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności uprawniony jest Dyrektor Muzeum, Główny Księgowy jednostki, jego Zastępca, Kierownik Oddziału lub upoważniona przez niego osoba do zastępowania go w czasie nieobecności.

______________________________________________
 

Propozycje tematów lekcji
Mauzoleum Martyrologii Wsi polskich w Michniowie

Lekcje muzealne
1. Wybuch II wojny światowej - kampania wrześniowa.
2. Martyrologi ludności wiejskiej na Kielecczyźnie w latach 1939-1945.
3. Michniów w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
 

Załącznik nr 3 - Wykaz lekcji muzealnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Prosimy o składanie zamówień z tygodniowym wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ginące Zawody"

>

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z lekcji muzealnych

Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • 100 lat niepodległości
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni