Get Adobe Flash player

Oferta Edukacyjna

 
Propozycje tematów lekcji i warsztatów muzealnych

Park Etnograficzny w Tokarni

Oferta edukacyjna dla poszczególnych grup wiekowych

1. Przedszkole

2. Szkoła podstawowa klasy I - III

3. Szkoła podstawowa klasy IV - VI

4. Szkoła podstawowa klasy VII - VIII + Liceum

5. Dorośli
 

Gry terenowe

1. W partyzantce - dzień powszedni świętokrzyskich partyzantów podczas okupacji
2. Od patyczka do koniczka


Questy (Rodzinne zabawy terenowe)

Pobierz questy z naszej strony:

„Świat drewnianych chat czyli opowieść o drewnie” cz. I, cz. II

„Szlakiem młynów i wiatraków” cz. I, cz. II

„Garncarz z błota zrobi złota - ceramiczny spacer po Parku Etnograficznym
w Tokarni” 
cz. I, cz. II

 

Tematyczne zwiedzanie skansenu

Odwiedzającym Park Etnograficzny w Tokarni grupom i osobom indywidualnym proponujemy tematyczne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Jest to propozycja dla zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami prezentowanymi na wystawach stałych i czasowych w skansenie. Proponujemy następujące tematy:
- „Ginące zawody” – pokazanie pozarolniczych zajęć zarobkowych i hobbystycznych mieszkańców świętokrzyskich małych miasteczek i wsi;
- „Życie codzienne i odświętne” – prezentujemy różne zjawiska życia na wsi: rodzinne święta i uroczystości, a także codzienne zajęcia i związane z tym zwyczaje i obyczaje.
- „Nasi Święci”- chcąc pokazać ciekawą kolekcję wizerunków świętych Kościoła Rzymskokatolickiego, związanych wiejską religijnością proponujemy ich bliższe poznanie dzięki wystawom w skansenie w Tokarni.
- „Po nitce do kłębka” – odkrywamy tutaj jak dawniej pozyskiwano lniane i wełniane włókno oraz jak wytwarzano tkaniny w warunkach domowych. Końcowym efektem będzie ubranie: to codzienne i to odświętne czyli strój ludowy.

Miejsce realizacji: Park Etnograficzny w Tokarni,
Czas trwania: ok 120 min/ cały rok
Ilość osób: max 25
Grupa docelowa: szkoła podstawowa klasy III-VIII, liceum, dorośli
Koszt: 100 zł - opłata jak za usługę przewodnicką  Obowiązują bilety wstępu: dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny, powyżej 7 lat – 8zł zł od ucznia/ wstęp bezpłatny do obiektów muzeum w przypadku grup zorganizowanych przysługuje 1 opiekunowi na 20 podopiecznych. Obowiązują rezerwacje. 

Załącznik - Formularz "Zamówienia lekcje, warsztaty, przewodnik" (format .doc) (format .pdf)


Wszelkich ustaleń wstępnych dotyczących zamówienia (termin, rodzaj zajęć, itp.) prosimy dokonywać telefonicznie  z Działem edukacji etnograficznej  od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-14.30, a następnie potwierdzić zamówienie przesyłając wypełniony formularz zamówienia (minimum na tydzień przed umówionym terminem).

Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia) grupy nie będą przyjmowane.

Dział Edukacji Etnograficznej

Dodatkowe informacje:

 1. Muzeum Wsi Kieleckiej, zwane dalej Muzeum, w ramach zadań z zakresu udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej realizuje lekcje muzealne, warsztaty etnograficzne, pokazy rękodzieła ludowego oraz umożliwia zwiedzanie obiektów z przewodnikiem.
 2. Odpłatność za wymienione w pkt. 1 formy udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej dostępna jest pod adresem:
  http://mwk.com.pl/pl/oferta/cennik/
 3. Zamówienia związane z realizacją zadań w formach określonych w pkt. 1 można przesyłać są faxem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do oddziałów Muzeum: Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
 4. Zamówienie w formie pisemnej powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności: dane kontaktowe zawierające co najmniej imię i nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji (jeśli dotyczy), adres, telefon lub adres poczty elektronicznej, ilość i przedział wiekowy uczestników, termin i godzinę rozpoczęcia.
 5. Zamówienia przyjmowane są z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Muzeum może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku technicznych możliwości jego wykonania lub otrzymania zamówienia w terminie uniemożliwiającym jego realizację. 
 7. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania oddziału właściwego do jego realizacji, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem jego realizacji.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania wynikającego z  zamówienia najpóźniej w dniu jego realizacji w dowolnym punkcie kasowym funkcjonującym w Muzeumlub nie później niż na 3 dni przed realizacją na konto Muzeum chyba, że uprawniona osoba reprezentująca Muzeum wyraziła zgodę na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.
 9. Do wyrażenia zgody na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności uprawniony jest Dyrektor Muzeum, Główny Księgowy jednostki, jego Zastępca, Kierownik Oddziału lub upoważniona przez niego osoba do zastępowania go w czasie nieobecności.

______________________________________________
 

Propozycje tematów lekcji
Mauzoleum Martyrologii Wsi polskich w Michniowie

Lekcje muzealne
1. Wybuch II wojny światowej - kampania wrześniowa.
2. Martyrologi ludności wiejskiej na Kielecczyźnie w latach 1939-1945.
3. Michniów w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.

 

Załącznik nr 3 - Wykaz lekcji muzealnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Prosimy o składanie zamówień z tygodniowym wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ginące Zawody"

>

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z lekcji muzealnych

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.