Get Adobe Flash player

Oferta Edukacyjna

Propozycje tematów lekcji i warsztatów muzealnych na rok 2017
Park Etnograficzny w Tokarni
 
Lekcje muzealne
1. Dawne gry i zabawy ludowe
2. Mały odkrywca
3. Jak żyły dzieci na dawnej wsi
4. Strój ludowy jako wyznacznik tożsamości regionalnej
5. Budownictwo ludowe na Kielecczyźnie
 
Warsztaty 
1. Od ziarenka do bochenka
2. Jak żyły dzieci na dawnej wsi
3. Strój ludowy- co to takiego ?
4. Zdobywamy sprawność pradziadków
5. Wybrane prace domowe w tradycyjnym gospodarstwie chłopskim
6. Mydło, powidło i mazidło
7. Bliżej przeszłości – życie codzienne świętokrzyskich partyzantów
8. Tradycyjne garncarstwo ludowe
9. W kuźni wiejskiej- ludowe kowalstwo na Kielecczyźnie
10. Warsztaty wykonywania lalek-motanek, czyli lalek  z gałganków i starych ubrań
 
Propozycje tematów sezonowych lekcji i warsztatów muzealnych na rok 2017
Park Etnograficzny w Tokarni oraz Dworek Laszczyków w Kielcach
 
Lekcje muzealne
1. Dzień ze świętym Mikołajem
2. Nalejcie wosku na wodę – Katarzynki i Andrzej w tradycyjnej kulturze ludowej
 
Warsztaty
1. Tradycyjne ozdoby wiejskich wnętrz mieszkalnych
2. Siano, światy, podłaźniki- ludowe ozdoby bożonarodzeniowe
3. Kraszanki, pisanki, cukrowe baranki- Wielkanoc w kulturze ludowej
 

Załącznik nr 1 - Wykaz lekcji i warsztatów muzealnych w Parku Etnograficznym w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach

Załącznik nr 2 - Formularz "Zamówienia imprezy"
 

Lekcje i warsztaty etnograficzne organizowane są w Parku Etnograficznym w Tokarni od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 (w miesiącach maj-czerwiec od poniedziałku do piątku). Grupy maksymalnie 25 osobowe.

Prosimy o składanie zamówień z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia imprezy) grupy nie będą przyjmowane.

Dodatkowe informacje:

______________________________________________
 

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH w MICHNIOWIE

    Propozycje tematów:

1. Wybuch II wojny światowej - kampania wrześniowa.

2. Martyrologi ludności wiejskiej na Kielecczyźnie w latach 1939-1945.

3. Michniów w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
 

Załącznik nr 3 - Wykaz lekcji muzealnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Prosimy o składanie zamówień z tygodniowym wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ginące Zawody"

>

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z lekcji muzealnych