Get Adobe Flash player

"Ocalić od zapomnienia" - Jan Bernasiewicz

Miejsce: Zagroda z Bukowskiej Woli (Park Etnograficzny w Tokarni)
W zagrodzie zaaranżowano ekspozycję rzeźb Jana Bernasiewicza pn. „Ocalić od zapomnienia”. Rzeźbiarz żył i tworzył we wsi Jaworznia – Gniewce pod Kielcami. Był przesiąknięty ideą ocalenia dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Stworzył więc  muzeum rzeźb w sadzie, nazywając je „Małym Muzeum w Jaworzni". Najbardziej interesującymi przedstawieniami były min. Kopernik, Herody, Mikołaj Rej oraz Pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w walce 1939-1945.
Twórca rzeźbił w drewnie, rzadziej w kamieniu, nadając twarzom rozpoznawalne, indywidualne rysy,  pozostała część była nieobrobiona i naturalna. Był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Otrzymał nagrodę artystyczną im. Jana Pocka i  nagrodę miesięcznika „Przemiany”. Na krótko przed śmiercią w 1984 r. przekazał swój dorobek Muzeum. Na wystawie znajduje się ponad 600 rzeźb, liczne fotografie przedstawiające autora oraz pozostałe po nim pamiątki.