Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Architekt Wnętrz" - ZAKOŃCZONY

 

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko:

„Architekt wnętrz”

Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe – architektura wnętrz

-        biegła znajomość AUTO CAD

-        znajomość przepisów związanych z budownictwem

-        umiejętność samodzielnego nadzorowania prac projektowo – budowlanych

-        doświadczenie we wszystkich fazach inwestycji (od koncepcji do wykonania)

-        praktyczne doświadczenie w projektowaniu wnętrz

-        umiejętność wykonywania wizualizacji w 3D

-        samodzielność, pracowitość, lojalność, kreatywność

-        otwartość, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów

-        uprawnienia do projektowania bez ograniczeń – mile widziane

Wymagane dokumenty:

-        życiorys (CV),

-        list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-        kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-        kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

-        oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności
z art. 233 kk.,

-        portfolio.

Dokumenty należy składać w terminie do15 lipca 2012 roku osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Architekt wnętrz”

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb
ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97