Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Ogrodnik" - zakończony

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko:

Ogrodnik

Wymagania:

1.    Wykształcenie min. średnie ogrodnicze,

2.    Doświadczenie w pracach ogrodniczych,

3.    Wiedza z dziedziny ogrodnictwa gwarantującą odpowiedni poziom wykonywanych zadań (znajomość pielęgnacji roślin jednorocznych, bylin, pnącz, krzewów i drzew, znajomość chorób i szkodników roślin oraz metod ich zwalczania),

4.    Umiejętność obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń ogrodniczych np. kosiarki,

5.    Odpowiedzialność i rzetelność, dokładność, systematyczność, samodzielność,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ogrodnik:

1.    Sprawy związane z produkcją roślinną - ochroną roślin, nasiennictwo, nawożenie,

2.    Strzyżenie trawników,

3.    Pielęgnowanie roślin, krzewów i drzew,

4.    Prace porządkowe,

5.    Obsługę wszelkiego rodzaju urządzeń ogrodniczych,

6.    Zadania z zakresu ochrony gruntów,

7.    Prowadzenie gospodarki i pielęgnacja ogródków przyzagrodowych zgodnie z wytycznymi etnograficznymi.

Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV),

2.    List motywacyjny

3.    Dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych studiów - kserokopie)

4.    Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5.    Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6.    Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy

7.    Oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w sekretariacie Muzeum Wsi Kieleckiej, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6,
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ogrodnik” w terminie do dnia 15 lipca 2011r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz. 1593 z późn. zm.)”.

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97