Get Adobe Flash player

Przetargi

Oszacowanie kosztów zamówienia

2017-03-14

Ogłoszenie

w sprawie  oszacowania kosztów zamówienia  dla projektu 

 p.n./nazwa wstępna/: Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie  

W związku z ogłoszonym konkursem projekt aplikuje o dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w ramach osi VIII „ Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury” 2014-2020, przy czym decyzja  IZ w sprawie  dofinansowania  przewidywana  jest w 2 poł. 2017 r.

Zakres zamówienia /kategoria wydatków :

1.      Audycja radiowa

Koszt przygotowania i wyemitowania audycji o zasięgu regionalnym (woj. świętokrzyskie). Czas trwania 10 minut, z podziałem na 2 razy po 5 minut, audycja wyemitowana w prime time. Formuła - rozmowa z zaproszonymi gośćmi.

Zapraszamy do złożenie  oferty cenowej netto i brutto w celu  określenia  szacunkowej wartości ww. zamówienia,

Oferty prosimy złożyć w terminie 7 dni od dnia  ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres: dsobura@mwk.com.pl

Kontakt w sprawie:  Dawid Sobura, tel. 41 344 92 97  wew. 113, dsobura@mwk.com.pl

 
Polityka COOKIES
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Agrotravel

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • WFOŚiG
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce