Get Adobe Flash player

Aktualności

Nowy Przewodniczący Rady Fundacji "Pomnik-Mauzoleum"

2017-02-22

Za ogrom pracy włożonej przy organizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, długoletniemu Przewodniczącemu Alfredowi Domagalskiemu, podziękowali Agata Binkowska - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Mariusz Masny p.o. Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej oraz członkowie Fundacji podczas posiedzenia Rady Fundacji „Pomnik-Mauzoleum” w Michniowie w dniu 17 lutego 2017 r.
 
Alfred Domagalski był jednym z założycieli Fundacji „Pomnik – Mauzoleum” w 1991 roku, której celem stała się aktywizacja wszystkich sił społecznych i politycznych na rzecz wspierania inicjatywy ocalenia od zapomnienia martyrologii wsi polskich i od początku pełnił funkcję Przewodni-czącego. Między innymi dzięki jego staraniom w lipcu 1997 roku oddano do użytku nowy Dom Pamięci Narodowej. Znajduje się tam stała wystawa oraz ośrodek badawczy, dokumentujący martyrologię polskiej wsi w czasie II wojny światowej. Był inicjatorem otwarcia Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich na placu za mogiłą ofiar pacyfikacji. W sanktuarium umieszczane są krzyże symbolizujące polskie wsie spacyfikowane przez Niemców w latach 1939-1945. Z inicjatywy Alfreda Domagalskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Józefa Szczepańczyka 12 lipca 1999, została podpisana umowa użyczenia składników majątkowych pomiędzy Fundacją „Pomnik-Mauzoleum”, a Muzeum Wsi Kieleckiej, na podstawie której muzeum uzyskało prawo zarządzania Mauzoleum.
 
Nowym Przewodniczącym Rady Fundacji wybrano Tadeusza Bałchanowskiego, byłego wieloletniego Burmistrza Suchedniowa. W skład Fundacji weszli także Ewa Kołomańska, Kierownik Sekcji Historycznej w Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie oraz Eugeniusz Bugała, długoletni leśniczy w Nadleśnictwie Suchedniów, samorządowiec i mieszkaniec Michniowa.
 
 

 
Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH