Get Adobe Flash player

Aktualności

Sesja naukowa w skansenie

2017-09-11

Zapraszamy do udziału w sesji naukowej „HISTORYCZNE DZIEDZICTWO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO HUTNICTWA OŁOWIU I MIEDZI”.
 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają na sesję naukową pod tytułem: „Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa ołowiu i miedzi”, która odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz zagadnień poświęconych dziejom górnictwa i hutnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich i na terenach gospodarczo związanych z Kielecczyzną. Referaty wygłoszą naukowcy różnych specjalności: historycy, historycy nauki, archeolodzy, metalurdzy i etnolodzy, zajmujący się badaniem dziedzictwa przemysłowego i tradycji gwareckich regionu świętokrzyskiego.
Sesja odbędzie się  16 września 2017 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Parku Etnograficznym w Tokarni w salach konferencyjnych dworu z Mirogonowic. Wydarzenie zbiega się w czasie z jubileuszową - XXV edycją „Wytopków ołowiu”, które odbędą się w skansenie, w niedzielę
17 września 2017 r.
KONTAKT:
 
Grażyna Czerwińska (Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej)
tel. +48 509 471 756
 
Leszek Gawlik ( Muzeum Wsi Kieleckiej)
tel.  +48 41 315 41 71; e-mail: lgawlik@mwk.com.pl
 
Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej)
tel. +48 41 315 41 71; e-mail: kkarbownik@mwk.com.pl
 
 
 

SESJA NAUKOWA

„HISTORYCZNE DZIEDZICTWO ŚWIĘTKORZYSKIEGO HUTNICTWA MIEDZI I OŁOWIU”.

REFERATY

 

1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN, Odział w Krakowie

"Znaczenie wynalazku Stanisława Łaszczyńskiego dla rozwoju metalurgii miedzi i cynku"

2. Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik,
Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk w Warszawie

"Badania geologiczne Miedzianki w latach I wojny światowej"

3. Prof. dr hab. Jerzy Szczepański
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

"Królewska Fabryka Kruszcowa w Miedzianej Górze na przełomie XVIII i XIX wieku"

4. Dr Andrzej Rembalski
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

"Związki dra Stanisława Łaszczyńskiego z regionem świętokrzyskim i badacze promujący jego dokonania.

5. Dr Krzysztof Karbownik
Muzeum Wsi Kieleckiej

"Analiza historyczna nieznanych planów i map górniczych kopalni w Miedzianej Górze"

6. Dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

"Metalurgia miedzi w średniowiecznym Krakowie"

7. Dr hab. Dariusz Rozmus prof.
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

"Ołowiarstwo wczesnośredniowieczne na podstawie badań archeologicznych z pogranicza Śląska i Małopolski"

8. Mgr inż. Grażyna Czerwińska
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej

"Tradycyjne techniki obróbki drewna oraz metody otrzymywania dziegciu, smoły i węgla drzewnego na dawnej wsi kieleckiej"

9. Dr inż. Ireneusz Suliga
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    Dr Andrzej Rembalski
    Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

"Ćwierć wieku rekonstrukcji chęcińskiego sposobu wytopu ołowiu"

 

 
Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • 100 lat niepodległości
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni