Get Adobe Flash player

Aktualności

Marcowy program"Przystanku Historia" w Kielcach

2018-03-07

W centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Kielcach w marcu będzie prezentowana wystawa zrealizowana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie „Zła się nie ulęknę...” Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej.
 
 
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
ul. Warszawska 5
tel. 696 826 381
przystanek.kielce@ipn.gov.pl
 
MARZEC 2018 
WYDARZENIA OTWARTE
 
WYSTAWY
 
Marzec 1968
Ekspozycja przybliża genezę Marca 1968 r., którą można podzielić na cztery części: świat w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, Polska w okresie rządów Władysława Gomułki, środowisko młodzieży działającej na Uniwersytecie Warszawskim oraz (w ogromnym skrócie) dzieje Żydów w Polsce w XX w. Trzon wystawy przedstawia przebieg wydarzeń w różnych miastach Polski – począwszy od spektaklu „Dziady”, poprzez zebranie nadzwyczajne Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, wiece studenckie, manifestacje uliczne, masówki w zakładach pracy, po kampanię antysemicką i emigrację pomarcową. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie.
 
„Zła się nie ulęknę...” Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej
Wystawa przedstawia historię Zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej oraz zaangażowanie Polaków w ich ratowanie. Ekspozycja ukazuje zdjęcia, dokumenty, relacje Polaków ratujących Żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów partyzanckich (Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych) którzy nie tylko ratowali Żydów, ale również wspomagali ludność, która taką pomoc niosła. Przedstawione zostały także działania podjęte przez polskie duchowieństwo, które m.in. dawało schronienie dzieciom żydowskim w ochronkach, sierocińcach, pomagało zamkniętym w gettach poprzez działające kuchnie Caritasu. Część wystawy poświęcona została konkretnym przykładom niesienia pomocy Żydom przez społeczeństwo Kielecczyzny. Ta heroiczna postawa często kończyła się tragicznie, wielokrotnie odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast regionu prowadziła do eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali jak i tych, którym tę pomoc niesiono. Ekspozycja zawiera także sylwetki Polaków, którym przyznano po wojnie tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wystawa opracowana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
Wystawy prezentowane będą w marcu w godzinach otwarcia Przystanku Historia.
 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
6.03., godz. 17.00: wykład dr. Marka Jedynaka „Losy Wyklętych – żołnierze AK w konspiracji niepodległościowej” poświęcony powojennym wyborom kadry dowódczej II Dywizji Piechoty Legionów AK.
 
13.03., godz. 13.00: projekcja spektaklu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” oraz prezentacja monety NBP upamiętniającej Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
 
SEANS HISTORYCZNY
21.03., godz. 17.00: projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Marzec 1968” dotyczyć będzie polityki Władysława Gomułki w okresie tzw. małej stabilizacji i protestów społecznych, które wywołała. 
 
HISTORIA DLA KAŻDEGO
28.03., godz. 17.00: wykład dr. Wojciecha Ostrowskiego „Za Chiny Ludowe…” poświęcony będzie roli, jaką odegrała ChRL w okresie przemian politycznych w PRL w Październiku 1956 r.
 
OFERTA DLA SZKÓŁ
 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy szkoły na projekcję filmu „Zapora” w dniach: 6.03. (godz. 10.00), 7.03. (godz. 12.00), 8.03. (godz. 10.00 oraz 12.00), 9.03. (godz. 10.00). Rezerwacja: tel. 696 826 381, przystanek.kielce@ipn.gov.pl. 
 
KONKURS RECYTATORESKI
14.03., godz. 10.00: wojewódzki półfinał IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.
 
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
27.03., godz. 14.00: szkolenie „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w cyklu „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.
 
 
 

 

 
Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.