Get Adobe Flash player

Aktualności

Konferencja "Wieś polska podczas okupacji niemieckiej"

2018-06-05

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej
oraz
Naczelnik Delegatury
Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

 

zapraszają na konferencję popularnonaukową "Wieś polska podczas okupacji niemieckiej"organizowaną w ramach obchodów ustanowionego przez Prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz "75. rocznicy pacyfikacji wsi Michniów", podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018 o godz. 12.00
w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej "Przystanek Historia"
przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.

Problematyka udziału mieszkańców wsi polskiej w zmaganiach o odzyskanie niepodległości oraz dyskusja na temat strat poniesionych przez prowincję podczas II wojny światowej są nieobecne w dyskursie publicznym. W związku z powyższym organizatorzy zdecydowali się zwrócić uwagę na aktywność obszarów wiejskich i skalę represji niemieckich poniesionych przez polską wieś. Do debaty zostali zaproszeni zajmujący się dziejami II wojny światowej historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

Chłopi a tradycja narodowa w XIX i XX w. / dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii)

Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców / dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach)

Konsekwencje okupacji niemieckiej na wsi polskiej / Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej)

Próba osądzenia sprawców na wsi polskiej po II wojnie światowej / dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach)

Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy dr Katarzyny Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) "817. Poznaj tę historię"

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jako pomnik męczeństwa
polskich wsi w czasie II wojny światowej"
w ramach programu "Wspieranie samorządowych instytucji kultury
- opiekunów miejsc pamięci"

 

 
Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce