Get Adobe Flash player

Aktualności

Podpisanie umowy na dokończenie inwestycji w Michniowie

2018-10-17

Już jesienią przyszłego roku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zostanie udostępnione zwiedzającym. Dziś Mariusz Masny, Dyrektor, Muzeum Wsi Kieleckiej podpisał umowę z warszawskim konsorcjum Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. i Expo Sp. z o. o. na wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach realizacji projektu POIS "Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 18 791 224,63 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2019 r.
Roboty te realizowane są w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowita wartość projektu to 21 563 534 zł brutto w tym wkład EFRR wynosi 10 008 094 zł (46,41%), wkład Budżetu Państwa wynosi 73 000 zł (0,33 %), wkład Województwa Świętokrzyskiego wynosi 7 620 135 zł (35,35%), wkład własny MWK (VAT) wynosi 3 862 305 zł (17,91 %). Wkład własny dla Muzeum Wsi Kieleckiej w formie pożyczki na sfinansowanie podatku VAT w kwocie 3 862 305 zł zabezpieczył również Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wkład własny w formie dotacji oraz pożyczki zabezpieczył Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 11 482 440 zł co stanowi 53,26% całkowitych kosztów zadania.
 
 
 

 
Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.