Get Adobe Flash player

Aktualności

Rekrutacja

2019-02-26

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko:  ASYSTENT

Miejsce pracy: PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI, TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1. Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe – etnografia, etnologia (preferowane), antropologia kulturowa, historia sztuki, historia.

2. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

3. praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office).

4. Samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu.

5. Umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole.

6. Łatwość nawiązywania kontaktów, dobre relacje z dziećmi i młodzieżą.

7. rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

Wymagania dodatkowe :

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w muzeum lub w innych instytucjach kultury czy oświaty.

2. Wysoka kultura osobista.

3. Mile widziane szkolenie bądź studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii.

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Opracowywanie i prowadzenie warsztatów, wykładów i lekcji muzealnych z zakresu tematyki związanej z działalnością Muzeum Wsi Kieleckiej oraz świadczenie usługi przewodnickiej.

2. Przygotowywanie i realizacja imprez muzealnych.

3. Czynny udział w działaniach wydawniczych i popularyzatorskich prowadzonych przez Muzeum.

4. Propagowanie wiedzy na temat kultury ludowej Polski i Kielecczyzny w środkach masowego przekazu.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem wraz  z przebiegiem zatrudnienia.

3. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert – 18 marca 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na  adres:  Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97

 

Załączniki:

1. Formularz osobowy

 
Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.