Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Świadkowie opowiadają o wojnie

Pięć lat okupacji na wsi kieleckiej 1939 – 1945. Zapisy pamięci” to unikatowy projekt realizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Wojenna historia opowiedziana przez świadków, zostanie zapisana na płycie DVD.

Pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przeprowadzili  do tej pory wywiady z 34 osobami. Zostało nagranych 40 godzin wspomnień świadków tragicznych lat okupacji hitlerowskiej: żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, świadków pacyfikacji wsi kieleckich, rodzin ofiar represji niemieckich i sowieckich.

Przy realizacji projektu Muzeum współpracuje z Archiwum Państwowym w Kielcach, delegaturą kielecką Instytutu Pamięci Narodowej, TVP Oddział Kielce oraz Radiem Kielce, które mają bogate archiwa dotyczące pięciu lat okupacji w Regionie Świętokrzyskim.

Muzeum Wsi Kieleckiej wyda płytę DVD, na której zostaną zamieszczone wybrane relacje świadków historii. Będzie to cenny materiał edukacyjny i historyczny, gdyż zostanie opowiedziany przez świadków wojennych dni. Całość nagrań zostanie udostępniona zwiedzającym w nowym obiekcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, a ich fragmenty zostaną zamieszczone także na portalu www.martyrologiawsipolskich.pl .

Projekt finansowany jest w ramach programu „Patriotyzm jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jego realizacja zakończy się w grudniu 2012 r.

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.