Get Adobe Flash player

Unikatowa kolekcja w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Ponad 900 eksponatów znalazło się w unikatowej kolekcji „Wydawnictwa i dokumenty wytworzone w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w latach 1939 – 1950”, która powstała w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zgromadzić niezwykle cenne dokumenty, m.in. książki, gazety, dokumenty identyfikacyjne, listy, pamiętniki i fotografie z okresu II wojny światowej. Liczną grupę stanowią również książki niemieckojęzyczne wydane na początku lat 40. XX wieku odnoszące się do wojny z Polską we wrześniu 1939 roku. Feldzug opisują m.in.: „18 Tage Weltgeschehen”, „Der Grosse deutsche Feldzug gagen Polen”, „Auf den Strassen des Siges” czy „ Der Feldzug in Polen”, a także wydany w 1943 roku w Berlinie - “Amtliches Material zum Massenmord von Katyn”. Dodatkowo w zbiorze znalazły się gazety z okresu wojny, zarówno tzw. ,,prasa gadzinowa” podporządkowana władzom okupacyjnym, jak i polska prasa zagraniczna czy konspiracyjna. Największy zbiór stanowi „Goniec Krakowski”, ale wśród kolekcji znaleźć można takie tytuły jak „Gazeta Polska w Brazylii” , ,,Polska Walcząca” , ,, Straż nad Bugiem” czy „Biuletyn Obozu Mauthausen”. Dokumenty zgromadzone w kolekcji to także: personalausweisy, ausweisy, kenkarty oraz karty przydziałowe i żywnościowe.

Najliczniejszą grupę eksponatów ponad 525 sz. stanowią fotografie z lat 1939 – 1945 z ziem polskich, wśród których znalazły się m.in. zdjęcia z wizyty Gubernatora Hansa Franka w Kielcach, fotografie jeńców radzieckich z obozów na Bukówce i Świętym Krzyżu, więźniów oflagów i stalagów, fotografie zniszczeń wojennych, przebiegu kampanii wrześniowej w 1939r., z życia codziennego pod dwiema okupacjami.

Unikatowy zbiór „Wydawnictwa i dokumenty...” będzie dostępny w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie do realizacji projektów edukacyjnych, badawczych i wystawienniczych. 

Kolekcja „Wydawnictw i dokumentów wytworzonych w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich
w latach 1939-1950”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 w ramach Programu: Kolekcje
Priorytet: Kolekcje Muzealne

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.