Get Adobe Flash player

Slider

Wystawa "817. Poznaj tę historię" w Sejmie RP

2019-07-05

4 lipca 2019 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej została zaprezentowana wystawa "817. Poznaj tę historię" autorstwa dr Katarzyny Jedynak z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Inicjatorami wydarzenia były poseł Maria Zuba i Ewa Kołomańska z Towarzystwa Inicjatyw Mieszkańców „TIM” w Suchedniowie. List okolicznościowy do uczestników wernisażu skierował marszałek Sejmu Marek Kuchcński.

 

„817. Poznaj tę historię”

Wystawa ukazuje różne formy terroru stosowanego wobec społeczności wiejskich w czasie
II wojny światowej. Jedną z najbardziej brutalnych akcji represyjnych były pacyfikacje wsi (mordowanie mieszkańców, rabunek mienia i niszczenie zabudowań). W granicach współczesnej Polski represjonowanych zostało 817 wsi i dziesiątki tysięcy ludzi. Wystawa ukazuje tragizm wojny, stąd pojawiają się w niej treści dotyczące ogólnego obrazu okupacyjnej rzeczywistości, wątki szczegółowe oraz  konkretne historie. Autorka wyeksponowała rolę Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej jako miejsca dokumentowania i upamiętniania tragicznych zdarzeń, nie tylko w odniesieniu do okupacji niemieckiej, ale również represji i terroru ze strony Związku Sowieckiego oraz ludobójstwa dokonanego przez UPA.

Autorką wystawy jest dr Katarzyna Jedynak, projekt graficzny opracował Grzegorz Chorążek.

Ekspozycja jest wyrazem wdzięczności za działania Sejmu RP w przywracaniu pamięci o roli wsi w czasie II wojny światowej, a w szczególności ustanowienia dnia 12 lipca ( dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r.) –  Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To wielki dowód szacunku wobec chłopów za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z wyrazem szacunku dla ofiary poniesionej przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.Wystawa została zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Mieszkańców w Suchedniowie przy współpracy poseł Marii Zuby oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, stanowi jeden z elementów obchodów 76. rocznicy pacyfikacji  Michniowa oraz Dnia Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi Polskich.

Wystawa będzie prezentowana od 1 do 15 lipca 2019 r.

więcej na: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=5419172DC2D111DCC125842D0047EF36

   
fot. Kancelaria Sejmu / Marta Marchlewska

 
Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.