Get Adobe Flash player

Wystawy

Wystawa "Opowieści z drewna i papieru"

2017-06-21

Zapraszamy na wystawę "Opowieści z drewna i papieru" do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ekspozycję można oglądać w Spichlerzu ze Złotej (sektor dworsko - folwarczny).

„Opowieści z drewna i papieru” to historie ryte dłutem i wycinane nożycami. Tytułowe materiały są odmienne, ale wiele je łączy, podobnie jak Lucynę i Andrzeja Kozłowskich, świętokrzyskich twórców, których dzieła prezentowane są na wystawie w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Wybór najnowszych prac Lucyny i Andrzeja Kozłowskich wywodzących się z nurtu sztuki nazywanej ludową, naiwną czy nieprofesjonalną, to świat baśniowy i fantastyczny. Postaci świętych i aniołów spotykają się tu z legendarnymi czarownicami. Z dzieł emanuje czar świętokrzyskiej przyrody i folkloru.

Rzeźby i wycinanki korespondują ze sobą. Prace Lucyny i Andrzeja Kozłowskich w ciekawy sposób przedstawiają różniące się, a jednocześnie spójne charaktery i wrażliwości twórców. Drewniane formy poprzez artystyczne opracowanie nie przytłaczają ciężarem, ale uzupełniają się z ulotnymi, a jednocześnie wyrazistymi papierowymi przedstawieniami

„Opowieści z drewna i papieru” wciągają, zapraszają do zagłębienia w swą treść, sprzyjają wymianie wrażeń i spostrzeżeń, szukania skojarzeń. Sztuka ta jest pozytywna i pełna dobrej energii. Jej przystępność sprawia, że może cieszyć szerokie grono odbiorców, stwarzając przestrzeń do budowania i wzmacniania wzajemnych więzi.

Kuratorem wystawy jest Ewa Tomaszewska.

 

Lucyna Kozłowska ur. 3 maja 1952 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Artystka od dziecka związana jest z regionem świętokrzyskim. Jej pierwsze twórcze próby związane były z rzeźbą i malarstwem, zasłynęła jednak jako wycinankarka. Zajęcie to było niegdyś powszechne wśród wiejskich gospodyń, które wycinankami zdobiły wnętrza swych izb. Właśnie wśród takich dekoracji dorastała artystka, podziwiając ich kunszt i wykonanie. Podpatrywała również twórczynie ludowe podczas odwiedzanych razem z mężem-rzeźbiarzem kiermaszach tego typu sztuki. W końcu sama chwyciła za nożyce, tworząc prace unikatowe i zjawiskowe. Jej pierwsze wycinanki powstały w połowie lat 90. XX w.

Lucyna Kozłowska inspiruje się folklorem, historiami biblijnymi, a także naturą. W jej wycinankach można odnaleźć żywoty świętych, wątki legendowe, zasłyszane podania, sięga ona do wzorów zapamiętanych z dzieciństwa, widzianych krajobrazów, rzeźb męża, a przede wszystkim własnej wyobraźni. Dzięki dużej wrażliwości, zmysłowi estetycznemu i zdolnościom manualnym artystka potrafi zawrzeć w małych i większych papierowych formach misterne opowieści, całe historie, w których zawarte jest wiele treści, wspomnień i wrażeń. Zapraszają one oglądających do zatrzymania, przyjrzenia, odkrycia szczegółów, wciągają w świat wyobraźni i skojarzeń.

Lucyna Kozłowska wypracowała swój rozpoznawalny, oryginalny styl. Jej kompozycje cechuje symetria i rytmiczność, najczęściej wzdłuż jednej osi. Można w nich odnaleźć motywy figuralne – świat człowieka, zwierząt i roślin, a także motywy geometryczne, abstrakcyjne, dekoracyjne. Wzory powstają bez wcześniejszego szkicu. Artystka eksperymentuje, poszukuje ciekawych efektów i środków wyrazu wykorzystując oprócz gładkiego kolorowego papieru, np. gazety z nadrukiem w interesującej kolorystyce lub stosując podklejanie pod czarną wycinanką elementów kolorystycznych.

Twórczyni rozwija również swoją pasję malarską. Jej obrazy przedstawiają sceny biblijne, np. Ukrzyżowanie, Świętą Rodzinę czy Adama i Ewę w raju, a także świętokrzyskie krajobrazy. Postaciom z kręgu sacrum towarzyszą zwykli ludzie, często rodzina autorki. W malarstwie tym święta historia dzieje się tu i teraz splatając się z losami najbliższych.

Wycinanki artystki pokazywane były na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, m.in. w Domu Papiernika należącym do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Miejskim w Tychach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej, Muzeum Pierwszych Piastów w Lednogórze - Muzeum Częstochowskim, Muzeum Techniki w Maleńcu, Muzeum  Regionalnym w Iłży, Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie, Muzeum Etnograficznym w Zagrzebiu w Chorwacji, Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie oraz w licznych galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Motywy jej wycinanek, nawiązujących tematycznie do folkloru ludowego, zdobiły główną ulicę Kielc podczas 51. edycji festiwalu miłośników kultury ludowej Europeada w 2014 roku. Lucyna Kozłowska jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Nagrody i odznaczenia:

•       Nagroda im. Władysława Orkana za ocalenie od zapomnienia wycinanki ludowej oraz promowanie dziedzictwa kultury i sztuki – przyznana przez Fundację im. Władysława Orkana – wyróżniona wspólnie z mężem Andrzejem Kozłowskim (rzeźbiarzem)

•       Nagroda Polskiego Radia Kielce „Jawor u źródeł kultury” – wyróżnienie w kategorii rzeźba i malarstwo – wspólnie z mężem Andrzejem Kozłowskim

•       Świętokrzyską Nagrodą Kultury w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego.

 

Andrzej Kozłowski ,ur.12 lutego 1953 w Siennie

Rzeźbiarz pochodzi z regionu świętokrzyskiego, gdzie wychował się i mieszka do dziś. Ukończył Technikum Telekomunikacyjne w Skarżysku Kamiennej w 1973 r., wtedy też rozpoczął pracę jako robotnik. Działalność artystyczną rozpoczął w 1970 r., po śmierci rodziców, kiedy to wykonał drewniany krzyżyk. Inspiracją dla pierwszych rzeźb były opowiadania i legendy świętokrzyskie, a następnie życie codzienne wsi i małych miasteczek. Powstały wówczas cykle prac: Diabły i czarownice, Sabat na Łysej Górze, Legenda o Św. Emeryku, Panorama Świętokrzyska, Rodzina. Obok tematyki folklorystycznej w dorobku artysty znajdują się głównie przedstawienia religijne. Na płaskorzeźbach odnaleźć można miejsca charakterystyczne dla regionu świętokrzyskiego, np. św. Krzyż, Chęciny, Bliżyn czy Bałtów.

Rzeźby Andrzeja Kozłowskiego wyróżniają się bogatą i żywą kolorystyką, pozytywnym, baśniowym charakterem przedstawianych postaci i scen. Formy, które artysta wydobywa z brył drewna, wykorzystując często jego naturalne ukształtowanie, to wyobrażenia emanujące dziecięcą naiwnością. Ujawniają one zmysł estetyczny, fantazję i humor autora. Odsyłają do świata tradycyjnych wierzeń, które jeszcze do niedawna funkcjonowały w folklorze kieleckich wsi, pełnym wiedźm, czartów, aniołów, postaci biblijnych, „bab świętokrzyskich” czy fantazyjnych ptaków.Indywidualny styl Andrzeja Kozłowskiego można łatwo rozpoznać, zawiera się on, m.in. w specyficznych rysach rzeźbionych postaci. W ostatnim okresie Andrzej Kozłowski tworzy głównie płaskorzeźby, w których odnaleźć można nie tylko wątki legendowe, ale szereg wspomnień artysty. Za każdym z dzieł stoją opowieści, osobiste doświadczenia i emocje, którymi rzeźbiarz chętnie dzieli się z odbiorcami swej sztuki.

Andrzej Kozłowski od 1997 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Swoje prace prezentował na licznych wystawach w Polsce i zagranicą m.in. w Kielcach, Lublinie, Brukseli, Monachium oraz w Słowenii i Chorwacji. W Polsce najważniejsze wystawy odbyły się w Galerii Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, Arboretum w Nadleśnictwie Marcule, MCK w Skarżysku Kamiennej, Galerii „Zapole” w Sandomierzu, Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach oraz Muzeum Techniki w Maleńcu.

Nagrody i odznaczenia

•       Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

•       Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi za propagowanie sztuki ludowej – odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP

•       Nagroda im. Władysława Orkana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia kultury i twórczości artystycznej w dziedzinie rzeźbiarstwa – przyznana przez Fundację im. Władysława Orkana – wyróżniony wspólnie z żoną Lucyną Kozłowską

•       Nagroda Powiatowe Dęby – przyznana przez Starostwo Powiatowe

•       Nagroda w plebiscycie „Zabawka przyjazna dziecku” – przyznana przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

•       Tytuł Skarżyszczanin Roku w dziedzinie: Animator Życia Kulturalnego odznaczenie przyznane przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

•       Tytuł Przyjaciela Radia Kielce

•       Nagroda Polskiego Radia Kielce „Jawor u źródeł kultury” w kategorii rzeźba i malarstwo – wyróżniony wspólnie z żoną Lucyną Kozłowską

•       Świętokrzyska Nagroda Kultury 2016 wspólnie z żoną Lucyną Kozłowska w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego

 

Wystawa otwarta do 4.09.2017.

 

 
Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • 100 lat niepodległości
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni