Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach

26 listopad 2018

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła...

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

10 październik 2018

Pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie...

Czytaj więcej

POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

09 luty 2018

Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach...

Czytaj więcej

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2

27 wrzesień 2017

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2 zlokalizowanych w Parku Etnograficznym w Tokarni, na działce o nr ewid. 1682  w miejscowości...

Czytaj więcej

Postępowanie przetargowe MWK/DIT-216-10/17

09 sierpień 2017

Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej

(unieważnienie) Postępowanie przetargowe MWK-DIT-216-8-17

10 lipiec 2017

Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - unieważniony

Czytaj więcej

(unieważnienie) Postępowanie przetargowe znak: MWK/DIT-216-6/17

19 czerwiec 2017

(unieważnione) Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej