Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie przetargowe MWK-DIT-216-8-17

10 lipiec 2017

Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej

Postępowanie przetargowe znak: MWK/DIT-216-6/17

19 czerwiec 2017

(unieważnione) Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej