Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach

26 listopad 2018

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła...

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

11 październik 2018

Pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie...

Czytaj więcej

POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

09 luty 2018

Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach...

Czytaj więcej

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2

27 wrzesień 2017

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2 zlokalizowanych w Parku Etnograficznym w Tokarni, na działce o nr ewid. 1682  w miejscowości...

Czytaj więcej
1 2