Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

10 październik 2018

Pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie...

Czytaj więcej

POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

09 luty 2018

Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach...

Czytaj więcej

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2

27 wrzesień 2017

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2 zlokalizowanych w Parku Etnograficznym w Tokarni, na działce o nr ewid. 1682  w miejscowości...

Czytaj więcej

Postępowanie przetargowe MWK/DIT-216-10/17

09 sierpień 2017

Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej

(unieważnienie) Postępowanie przetargowe MWK-DIT-216-8-17

10 lipiec 2017

Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - unieważniony

Czytaj więcej

(unieważnienie) Postępowanie przetargowe znak: MWK/DIT-216-6/17

19 czerwiec 2017

(unieważnione) Roboty budowlane - Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej