Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

(unieważnienie) Postępowanie przetargowe MWK-DIT-216-8-17

2017-07-10

25.07.2017


10.07.2017

1.  Ogłoszenie o zamówieniu (format .pdf)

2.  Opis przedmiotu zamówienia (format .pdf)

3.  Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (format .pdf)

4. Załącznik 2 - Druk OFERTA MWK-DIT-216-8-17 (format .doc)

5. Załącznik 2.1 do SIWZ - Wycena MWK-DIT-216-8-17

6. Załącznik 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowaniu MWK-DIT-216-8-17

7. Załącznik 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia MWK-DIT-216-8-17

8. Załącznik 5 - Wykaz robót MWK-DIT-216-8-17 (format .docx)

9. Załącznik 6 - Wykaz osób MWK-DIT-216-8-17 (format .docx)

10.Załącznik 7 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów MWK-DIT-216-8-17 (format .docx)

11. Załącznik 8 - Informacja o grupie kapitałowej MWK-DIT-216-8-17 (format .docx)

12. Załącznik nr 9 - umowa

13.. Tom I - plansze zbiorcze (format .zip)

14. Tom I - Architektura PZT, Budynek Główny i DPN (format .zip)

15. Tom IA - Projekt okładzin na dojściach zewnętrznych (format .zip)

16. Tom I-IIIB - Projekt dodatkowego odwodnienia (format .zip)

17. Tom II - Konstrukcja (format .zip)

18. Tom III - Instalacje sanitarne (format .zip)

19. Tom III - Instalacje sanitarne - rewizje (format .zip) 

20. Tom IV - Instalacje elektryczne i teletechniczne (format .zip)

21. Tom V - Drogi (format .zip)

22. Tom VI - warunki ppoż (format .zip)

23. Tom VII - specyfikacje (format .zip)

24. Sprawozdanie ze sprawdzenia instalacji dolnego źródła dla pomp ciepła (format .pdf)

25. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (format .pd)

26. Udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawcy

27. Załącznik nr 1 - do udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy