Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie przetargowe MWK/DIT-216-10/17

2017-08-09

25.08.2017

1. Unieważnienie postępowania - cz. I zamówienia

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Wyniki postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty - cz. II zamówienia


11.08.2017

1. Zmiana treści SIWZ z dnia 11.08.2017r.


9.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (format .pdf)

1.  Opis przedmiotu zamówienia (format .pdf)

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (format .pdf)

3. Załącznik nr 1.1. Rysunki (format .zip)

4. Załącznik 2 - Druk OFERTA MWK-DIT-216-10-17 (format .doc) (aktualizacja 10.08.2017)

5. Załącznik 2.1 do SIWZ - Wycena MWK-DIT-216-10-17 (format .doc)

6. Załącznik 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowaniu MWK-DIT-216-10-17 (format .doc)

7. Załącznik 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia MWK-DIT-216-10-17 (format .doc)

8. Załącznik 5 - Wykaz robót MWK-DIT-216-10-17 (format .docx)

9. Załącznik 6 - Wykaz osób MWK-DIT-216-10-17 (format .docx)

10.Załącznik 7 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów MWK-DIT-216-10-17 (format .docx)

11. Załącznik 8 - Informacja o grupie kapitałowej MWK-DIT-216-10-17 (format .docx)

12. Załącznik nr 9 - umowa (format .pdf)

13.. Tom I - plansze zbiorcze (format .zip)

14. Tom I - Architektura PZT, Budynek Główny i DPN (format .zip)

15. Tom IA - Projekt okładzin na dojściach zewnętrznych (format .zip)

16. Tom I-IIIB - Projekt dodatkowego odwodnienia (format .zip)

17. Tom II - Konstrukcja (format .zip)

18. Tom III - Instalacje sanitarne (format .zip)

19. Tom III - Instalacje sanitarne - rewizje (format .zip) 

20. Tom IV - Instalacje elektryczne i teletechniczne (format .zip)

21. Tom V - Drogi (format .zip)

22. Tom VI - warunki ppoż (format .zip)

23. Tom VII - specyfikacje (format .zip)

24. Sprawozdanie ze sprawdzenia instalacji dolnego źródła dla pomp ciepła (format .pdf)

25. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (format .pdf)