Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

2018-02-09

20.04.2018 r. 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

03.04.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert

27.03.2018 r. 

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.03.2018 r.

Zaktualizowany załącznik nr 3 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wersja edytowalna

19.03.2018 r.

Termin składania ofert przedłużony został do dnia 03 kwietnia 2018 r. godz. 11:00.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 2018/S 054-120430

Zmiana treści SIWZ z dnia 14.03.2018r.

Zaktualizowany załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zaktualizowany załącznik nr 1.3 - Wykaz eksponatów 

Załącznik nr 1.8 - Zbiór materiałów merytorycznych do ekspozycji

Załącznik nr 1.9 - Zdjęcia obiektów ekspozycji

Zaktualizowany  Załącznik nr 7 - Umowa (wzór) 

Zaktualizowany załącznik nr 7.1 - Warunki gwarancji 

14.03.2018 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ - pytania z dnia 26 lutego 2018 r. (III) oraz zmiana treści SIWZ (I)

08.03.2018 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ - pytania z dnia 23 i 26 lutego 2018 r. (II) wraz z odpowiedziami 

Wyjaśnienia treści SIWZ - pytania z dnia 23 i 26 lutego 2018 r. (I) wraz z odpowiedziami

28.02.2018 r.

Termin składania ofert przedłużony został do dnia 20 marca 2018 r. godz. 11:00.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 2018/S 041 - 090758

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.02.2018 r. 

09.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (format pdf)

SIWZ (format .pdf)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Tło historyczne

Scenariusz wstępny (format .pdf)

Wykaz eksponatów (format docx)

Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza (format .pdf)

Zestawienie rysunków (format .xls)

Pozwolenie na budowę (format pdf)

Tom I - Architektura PZT budynek główny DNP (format .zip)

Tom I - IIIB - Projekt dodatkowego odwodnienia (format .zip)

Tom I - Plansze zbiorcze (format .zip)

Tom IA - Projekt okładzin na dojściach zewn. (format .zip)

Tom II - Konstrukcja (format .zip)

Tom III - Instalacje sanitarne (format .zip)

Tom III - Instalacje sanitarne - rewizje (format .zip)

Tom IV - Instalacje elektryczne i teletechniczn (format .zip)

Tom V - Drogi (format .zip)

Tom VI - Warunki ppoż. (format .zip)

Tom VII - Specyfikacje (format .zip)

Formularz OFERTA - wzór (format .doc)

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wersja edytowalna (format .doc)

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - instrukcja (format .pdf)

Wykaz robót - wzór (format .docx)

Wykaz osób - wzór (format .docx)

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wzór (format .pdf)

Umowa - wzór (format .docx)

Warunki gwarancji (format .docx)