Get Adobe Flash player

Archiwum zamówień publicznych

Zaproszenie do złożenia oferty

31 marzec 2015

Rozbiórka hali magazynowej zaplecza technicznego oraz warsztatu stalowego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o koncesji na usługi

27 marzec 2015

Wyposażenie obiektu oraz prowadzenie działalności obejmującej świadczenie usług szkoleniowo-konferencyjnych, gastronomicznych w Centrum...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

27 marzec 2015

Wykonanie odgromień na obiektaw w Parku Etnograficznym w Tokarni

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert

27 marzec 2015

dot. Wykonanie kwerendy dot. zbiorów i opracowanie scenariusza merytorycznego wystawy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 luty 2015

"Remont pomieszczenia dworku laszczyków"

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

11 luty 2015

na zadanie pn.: "Remont pomieszczenia w Dworku Laszczyków"

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 luty 2015

1. Opracowanie projektu rozbiórki hali nr 2 w Parku Etnograficznym w Tokarni 2. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

02 luty 2015

1. Opracowanie projektu rozbiórki Hali nr 2 w Parku Etnograficznym w Tokarni 2. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego...

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert

27 styczeń 2015

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza do złożenia oferty na zadanie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. Rozbudowa i...

Czytaj więcej