Get Adobe Flash player

Archiwum zamówień publicznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 listopad 2016

Dotyczy postępowania "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w...

Czytaj więcej

Sprostowanie

23 listopad 2016

Dotyczy postępowania na zakup Laptopa (postępowanie MWK/DAK/216/2016)

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 listopad 2016

Dotyczy postępowania na zakup komputera typu Laptop

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

21 listopad 2016

Konserwacja dachów gontowych w obiektach zabytkowych PE - I Etap - zakup materiałów konserwatorskich

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

21 listopad 2016

Zakup drewna do prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w Parku Etnograficznym w Tokarni - Etap I

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

17 listopad 2016

Zakup komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

16 listopad 2016

Wymiana hydrantów zewnętrznych DN 80 wraz z wymianą zasuw w Parku Etnograficznym

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

16 listopad 2016

Wycinka dwóch kasztanowców przy Dworze Laszczyków w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 6

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

15 listopad 2016

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Parku Etnograficznym w...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

10 listopad 2016

Wykonanie nowej studzienki wodomierzowej z zaworem umożliwiającym opróżnienie instalacji wody – Chałupa z Klonowa

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 ... 13 14