Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Zadanie "Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu POIS.08.01.00-00-0120/17 ...

05 kwiecień 2019

Szacowanie wartości zamówienia dla zadania Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu...

Czytaj więcej

Oszacowanie wartości zamówienia

31 styczeń 2019

Oszacowanie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę następujących obiektów...

Czytaj więcej

Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę mebli wraz z montażem (ponowienie)

19 listopad 2018

Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę mebli wraz z montażem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (Dom Pamięci...

Czytaj więcej

Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę mebli wraz z montażem

09 listopad 2018

Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę mebli wraz z montażem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (Dom Pamięci...

Czytaj więcej

Oszacowanie wartości zamówienia

06 listopad 2018

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę następujących obiektów lokowanych na terenie...

Czytaj więcej

Oszacowanie wartości zamówienia

06 listopad 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu i instalacji nowoczesnego systemu biletowego na...

Czytaj więcej

Oszacowanie wartości zamówienia

09 lipiec 2018

Oszacowanie wartośći zamówienia dla zadania pn. "Wykonanie zadań inwestycyjnych na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego...

Czytaj więcej

Oszacowanie kosztów zamówienia

14 czerwiec 2018

Produkcja spotu promocyjnego i emisja spotów dotyczących obchodów uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 75 Rocznicy...

Czytaj więcej

Oszacowanie kosztów zamówienia

15 maj 2018

Wykonanie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w obiekcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Czytaj więcej
1 2 3