Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Oszacowanie kosztów zamówienia

2017-04-24

Ogłoszenie

w sprawie  oszacowania kosztów zamówienia  dla projektu  

 p.n./nazwa wstępna/: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii

Wsi Polskich w Michniowie  

 

W związku z ogłoszonym konkursem projekt aplikuje o dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury” 2014-2020, przy czym decyzja IZ w sprawie dofinansowania przewidywana jest w 2 poł. 2017 r.

1.Zakres zamówienia /kategoria wydatków :

 Urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w obiekcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie polegającej na:

1. Opracowanie treści historycznej wystawy

  1. Aktualizacja projektu wykonawczego ekspozycji
  2. Aktualizacja projektów instalacji
  3. Opracowanie kontentu merytorycznego wystawy
  4. Teksty (opracowanie, tłumaczenia, korekta)
  5. Opracowanie aplikacji dla stanowisk multimedialnych 
  6. Zamieszczenie treści na ekspozytorach

·         Ekspozycja wewnętrzna – powierzchnia 1 107,06 m2 w budynkach:

BUDYNEK A -II/A/01,

BUDYNEK  B-II/B/01, I/B/05, I/B/04, I/B/01

BUDYNEK C – II/C/01,

BUDYNEK D – II/D/01,BUDYNEK E – II/E/01

Ekspozycja zewnętrzna – powierzchnia 735,47 m2  budynek  F, G, H, I, J, K
W załączeniu wyciąg z dokumentacji projektowej.

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 1.  Wyciąg z dokumentacji projektowej

Załącznik nr 2. Wyciąg z dokumentacji projektowej

Załącznik nr 3.  Wyciąg z dokumentacji projektowej

 

Zapraszamy do złożenie  oferty cenowej  netto i brutto w celu  określenia  szacunkowej wartości ww. zamówienia,

Oferty prosimy złożyć w terminie 5 dni od dnia  ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres: jradziejewska@mwk.com.pl

Kontakt w sprawie: Joanna Radziejewska tel. 41 344 92 97 wew. 119