Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Oszacowanie kosztów zamówienia

2017-04-21

Ogłoszenie
w sprawie  oszacowania kosztów zamówienia  dla projektu  
p.n./nazwa wstępna/: Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie   

W związku z ogłoszonym konkursem projekt aplikuje o dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w ramach osi VIII „ Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury” 2014-2020, przy czym decyzja  IZ w sprawie  dofinansowania  przewidywana  jest w 2 poł. 2017 r.

1.Zakres zamówienia /kategoria wydatków :

- zakup wyposażenia do biura, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń technicznych m.in: mebli biurowych, mebli do zabudowy itp.

Do niniejszego ogłoszenia dołączone są dwa załączniki ze szczegółowy spisem przedmiotów będących:

Załącznik nr 1. Spid mebli z projektu do nowego Mauzoleum w Michniowie

Załącznik nr 2.Spis mebli z projektu do nowego Mauzoleum w Michniowie

Zapraszamy do złożenie  oferty cenowej  netto i brutto w celu  określenia  szacunkowej wartości ww. zamówienia,

Oferty prosimy złożyć w terminie7 dni od dnia  ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres email: mauzoleum@mwk.com.pl

 

Kontakt w sprawie:

Bartosz Bętkowski

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Email: bbetkowski@mwk.com.pl

Telefon: 41 2545162