Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Ogłoszenie w sprawie szacowania kosztów zamówienia dla projektu

2017-03-28

Ogłoszenie

w sprawie  oszacowania kosztów zamówienia  dla projektu  

 p.n./nazwa wstępna/: Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie   

W związku z ogłoszonym konkursem projekt aplikuje o dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w ramach osi VIII „ Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury” 2014-2020, przy czym decyzja  IZ w sprawie  dofinansowania  przewidywana  jest w 2 poł. 2017 r.

Zakres zamówienia /kategoria wydatków :

1.    Kasa fiskalna - 2szt.

- możliwość pracy bez zasilania na wbudowanej baterii

- druk termiczny

- współpraca z czytnikiem kodów kreskowych

- interfejs do podłączania terminali kart płatniczych

- kopia elektroniczna na nośniku danych

     2. Gwarancja oraz wsparcie techniczne na okres co najmniej 24 miesiące.

Zapraszamy do złożenie  oferty cenowej netto i brutto w celu  określenia  szacunkowej wartości ww. zamówienia.

Oferty prosimy złożyć w terminie 7 dni od dnia  ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres: ldabrowski@mwk.com.pl

Kontakt w sprawie:  Łukasz Dąbrowski, tel. 41 344 92 97  wew. 113, ldabrowski@mwk.com.pl