Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Ogłoszenie w sprawie szacowania kosztów zamówienia dla projektu

2017-03-28

Ogłoszenie

w sprawie  oszacowania kosztów zamówienia  dla projektu  

 p.n./nazwa wstępna/: Rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie   

W związku z ogłoszonym konkursem projekt aplikuje o dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w ramach osi VIII „ Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury” 2014-2020, przy czym decyzja  IZ w sprawie  dofinansowania  przewidywana  jest w 2 poł. 2017 r.

Zakres zamówienia /kategoria wydatków :

1. Szafa serwerowa RACK 19’’ 42U 800mm x 800mm z wentylatorami na suficie szafy, 4 pełnymi półkami oraz dwiema listwami zasilającymi z minimum 9 gniazdami. Zamykany na kluczyk, z przeszklonymi drzwiami frontowymi.

2. Patchpanel 24 portowy – 2szt.

3. Switch zarządzalny 24 portowy Gigabit Ethernet oraz z 2 portami światłowodowymi – 2szt.

4. Zasilacz awaryjny UPS do instalacji w szafie RACK 19 spełniający funkcjonalność:

- port komunikacyjny USB oraz szeregowy port komunikacyjny

- moc pozorna na poziomie minimum 2500VA

- moc czynna na poziomie minimum 1500W

- sprawność na poziomie 90%

- możliwość zimnego startu urządzenia

- napięcie operacyjne wyjścia 230V

 - diody led informujące o poziomie naładowania baterii

- minimalna liczba gniazd sieciowych 4szt.

5. Centrala telefoniczna z możliwością montażu w szafie RACK 19:

- obsługa minimum 2 analogowych linii miejskich oraz ISDN

- linia wewnętrzna na minimum 16 numerów

- obsługa sieci gsm z co najmniej jednym wejściem sim i oraz anteną gsm

- obsługa telefonii IP minimum 8 kanałów VOIP

- zarządzanie centralą za pomocą interfejsu www      

- nagrywanie zapowiedzi, które są odtwarzane przed nawiązaniem połączenia

- nagrywanie rozmów telefonicznych na wbudowaną pamięć lub na kartę SD

6. Telefon bezprzewodowy wraz ze stacją bazową oraz funkcjonalnością przełączania numerów (funkcja flash) - 6szt.

7. Serwer typu NAS wolnostojący z możliwością montażu w szafie RACK z miejscem na 8 dysków z 8 dyskami 4TB 7200 obrotów spełniający parametry:

- obsługa technologii RAID

- możliwość pracy jako serwer plików, media serwer, stacja monitoringu, serwer www, serwer DHCP

- obsługa przez interfejs www

- co najmniej 4 wyjścia RJ45

- co najmniej 2 wyjścia USB

- tworzenie kont użytkowników, grup użytkowników i przydzielanie uprawnień do zasobów

- obsługa usług chmurowych

- możliwość pobierania pakietów oprogramowania oraz aktualizacji systemu z repozytorium producenta

8. Instalacja w Budynku w pomieszczeniu serwerowni. Połączenie centrali telefonicznej z linią miejską oraz konfiguracja linii wewnętrznych Połączenie okablowania sieciowego do patch paneli oraz zasilania do szafy serwerowej. Wyprowadzenie anteny do odbioru sygnału GSM na dachu budynku.

9. Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt oraz wykonane roboty.

Użyte przez Zamawiającego wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia uzasadnione są specyfiką przedmiotu zamówienia. Ich użycie ma na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej netto i brutto w celu  określenia  szacunkowej wartości ww. zamówienia,

Oferty prosimy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres: ldabrowski@mwk.com.pl

Kontakt w sprawie:  Łukasz Dąbrowski, tel. 41 344 92 97  wew. 113, ldabrowski@mwk.com.pl