Get Adobe Flash player

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe DOA.271.11.2019

2019-03-27

Dostawa kasy fiskalnej dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

26.04.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.03.2019 r. 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Klauzula informacyjna - RODO