Get Adobe Flash player

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe DTE.271.36.2019

2019-09-16

01.10.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

26.09.2019

Informacja z otwarcia ofert


16.09.2019

Muzeum Wsi Kieleckiej składa zapytanie na Dostawę paliwa do kotłowni w Parku Etnograficznym w Tokarni w sezonie grzewczym 2019 - 2020 - PELET, w ilości 96 ton.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy