Get Adobe Flash player

Archiwum


Archiwum znajduje się w Parku Etnograficznym w Tokarni

W Archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej gromadzone są materiały archiwalne dotyczące historii i etnografii z terytorium jego statutowego działania z zakresu kultury materialnej i duchowej.

Gromadzone tu materiały pochodzą najczęściej z badań terenowych prowadzonych przez pracowników Muzeum. Są to wywiady, opisy penetracji terenu, plany i szczegółowe opisy wnętrz poszczególnych chałup, budynków gospodarczych i zagród z terenów Kielecczyny. Uzupełnieniem tej dokumentacji są scenariusze ekspozycji i wystaw zorganizowanych w obiektach.

Pokaźną część zbiorów stanowi także dokumentacja naukowa i techniczna obiektów przeniesionych na teren Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zabytków budownictwa wiejskiego z terenów Kielecczyzny.

Ponadto Archiwum posiada zbiór fotografii muzealiów ze zbiorów własnych Muzeum oraz dokumentację fotograficzną rzemiosła i sztuki ludowej. Uzupełnieniem tej dokumentacji jest zbiór filmów o tematyce etnograficznej z lat 1958-1985. Dokumentacja ta wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową imprez i wystaw organizowanych w Muzeum stanowi bezcenne źródło ikonograficzne dla poznania życia codziennego wsi polskiej XIX i XX wieku.

Zainteresowanym archiwum udostępnia zbiory za zgodą Dyrektora MWK od wtorku do czwartku w godzinach od 9 do 14.

 

Dodatkowe informacje:

Tel. (41) 315 41 71 wew. 22
e-mail: archiwum@mwk.com.pl

 

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.