Po przerwie spowodowanej pandemią Park Etnograficzny w Tokarni stopniowo będzie wznawiał działalność związaną z udostępnianiem, zwiedzaniem oraz ofertą edukacyjną.


Obiekty udostępnienie:

Od 28 lipca 2020 r. zostaną udostępnienie obiekty: Organistówka z Bielin (Apteka), Szkoła w Chałupie z Woli Szczygiełkowej oraz wnętrze Kościoła z Rogowa (bez możliwości wejścia do obiektu/oglądanie zza kraty).

W każdą sobotę oraz niedzielę dodatkowo zostaną otwarte: Plebania z Goźlic oraz Dwór z Suchedniowa.

 

Zwiedzanie:

Od dnia 4 sierpnia 2020 r. zapraszamy do tematycznego zwiedzanie Parku Etnograficznego wraz z przewodnikiem
(z wejściem do obiektów znajdujących się ścieżce zwiedzania):

 • GINĄCE ZAWODY – Chałupy z: Bielin, Sierżaw, Sukowa, Rokitna, Kuźnia z Radostki, Warsztat garncarski,
 • NASI ŚWIĘCI – Dwór z Suchedniowa, Kościół z Rogowa, Chałupy z: Rokitna, Kaliny Małej,  
 • ŻYCIE CODZIENNE I ODŚWIĘTNE – Kościół z Rogowa, Chałupy z: Kobylnik, Ćmielowa oraz Radkowic,
 • PO NITCE DO KŁĘBKA – Plebania z Goźlic, Dwór z Suchedniowa oraz Chałupy z: Szydłowa i Rokitna.

Zostanie wprowadzona nowa ścieżka tematycznego zwiedzania (bez wejścia do wnętrz obiektów)

 • PEJZAŻ WSI – WIEŚ W PEJZAŻU

Spacer tematyczny po Parku Etnograficznym w Tokarni, którego motywem przewodnim jest bliższe i dalsze otoczenie zabytkowych zabudowań skansenu. Zwiedzanie porusza apsekty geograficzne, przyrodnicze, elementy architektury i urbanistyki.

Maksymalna liczba osób w grupie: 15.

 

Lekcje i warsztaty:

Od 18 sierpnia 2020 r. wznowiona zostanie realizacja warsztatów:

 • "Na kole garncarskim"
 • "Lalki motanki dla każdego"
 • "Warsztaty z kowalstwa"

 Maksymalna liczba osób w grupie: 15.

 

Od 1 września 2020 roku wznowione zostanie realizacja lekcji i warsztatów:

 • Dawne gry i zabawy
 • Strój ludowy - co to takiego?
 • Zbudujemy domek mały, czyli jak budowano domy na dawnej wsi
 • Tradycyjne ozdoby wiejskich wnętrz mieszkalnych
 • Częste mycie skraca życie
 • Jak mieszkali nasi dziadkowie - tradycyjne wyposażenie chłopskich wnętrz mieszkalnych
 • W partyzantce (gra terenowa)
 • Questy

Maksymalna liczba osób w grupie: 15.

W celu dokonania rezerwacji terminu prosimy o kontakt z Parkiem Etnograficznym w Tokarni - Działem Edukacji Etnograficznej, tel. (41) 315-41-71 wew. 109.