1 września 2021 r. w ramach projektu "Kosz przysmaków dla dzieciaków", Park Etnograficzny w Tokarni odwiedziły dzieci
z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Regionalnych Ośrodków Opiekuńczo-Terapeutycznych z województwa świętokrzyskiego.
 
Dzieci oraz opiekunowie zostali obdarowani koszami z produktami regionalnymi certyfikowanymi znakiem Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie, które wręczyli: Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Dzieci wzięły udział w warsztatach i lekcjach muzealnych "Dawne gry
i zabawy", „Domeczki z deseczki czyli jak budowano domy na dawnej wsi oraz "Strój ludowy. Co to takiego?".
Mogły także zwiedzić skansen oraz skosztowały pieczonych ziemniaków prosto z ogniska.

Zadanie „Kosz przysmaków dla dzieciaków” zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

loga

 

PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak
PF013921Fot. Mariusz Łężniak