Kielecka Teka Skansenowska. Tom II

10,00 zł
Brutto

Autor: redakcja : Andrzej Szura

Ilość stron: 322

ISBN 83–905256–1–5

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Wydawca: Muzeum Wsi Kieleckiej, 2002.

Zawartość: Drugi tom naukowego rocznika Muzeum Wsi Kieleckiej składa się jeśli chodzi o treść z dwóch części. Pierwsza zawiera 7 artykułów autorstwa pracowników merytorycznych Muzeum Wsi Kieleckiej oraz naukowców współpracujących z MWK ( J. Czajkowski, B. Szurowa, T. Karwan, I. Suliga). Znalazły się tu teksty traktujące w większości o różnych aspektach tradycyjnej kultury materialnej regionu kieleckiego. Jej wytwory i technologie funkcjonujące w przeszłości na Kielecczyźnie, a będące zarówno wyrobami rodzimymi, jak i importem, stają się obecnie w wielu przypadkach eksponatami muzealnymi czy zabytkami techniki i architektury. Możliwości ich dokumentacji, ochrony i ekspozycji są zatem istotnym problemem, jako że mamy tu do czynienia z zachowaniem dziedzictwa narodowego. W omawianej części zamieszczono także artykuł prezentujący duchową stronę zjawiska, wydawać by się mogło niezwykle mocno osadzonego w materialnej rzeczywistości, jakim było tradycyjne kowalstwo wiejskie. Opublikowano też kolejny fragment historii Muzeum Wsi Kieleckiej (lata 1987 – 1996).

Część druga rocznika to 11 artykułów będących materiałami pokonferencyjnymi po ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej, zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Muzeum Wsi Kieleckiej. Artykuły autorstwa muzealników skansenowskich z całej Polski poruszają tematykę odnoszącą się do dwóch przewodnich tematów wspomnianej konferencji, którymi były: „Tradycyjna wieś w ekspozycjach” oraz „Architektura sakralna”.

ISBN  83-905256-1-5

10 Przedmioty