Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

1,00 zł
Brutto

Autor: Małgorzata Imiołek

Ilość stron: 22

ISBN 83–905256-08

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Wydawca: Muzeum Wsi Kieleckiej, 1977.

Autor: dr Małgorzata Imiołek, etnograf,  wieloletni pracownik Muzeum Wsi Kieleckiej, od 2017 kierownik Działu Edukacji Etnograficznej MWK

Opracowanie prezentuje pozostającą in situ  zagrodę mieszczan – rolników, znajdującą się w Bodzentynie, niewielkim miasteczku u podnóża Łysogór. Zagroda, której najstarsze budynki pochodzą z 1809 r.stanowi wspaniały przykład specyficznej architektury małych miasteczek rolniczych, tak licznie występujących w przeszłości na całej Kielecczyźnie. Opracowanie zawiera zarówno skrótowy opis dziejów Bodzentyna, jak i historię samej zagrody, podkreślając zasadnicze zmiany formalne, jakie zachodziły w tym obiekcie w okresie niemal 20 lat. Omówione zostały użyty materiał budowlany i rodzaje zastosowanych konstrukcji, a także ciekawsze detale architektoniczne, charakterystyczne dla tego rodzaju architektury. Scharakteryzowano  także poszczególne budynki  i pomieszczenia zagrody pod względem funkcjonalnym, z uwzględnieniem  zmian zachodzących również i w tym zakresie na przestrzeni czasu. Od powstania  zagrody aż do roku 1981 obiekt był własnością rodziny Czernikiewiczów, choć ostatnia właścicielka Wiktoria Czernikiewiczowa od końca lat 60-tych już tam nie mieszkała. Popadający w ruinę obiekt objęto opieką konserwatorską, wyremontowano i urządzono w nim punkt  etnograficzny, użytkowany przez Wydział Kultury Prezydium PRN (1973 r.), a następnie przez Urząd Gminy Bodzentyn(1976 r.). W roku 1981 zagrodę przekazano Muzeum Wsi Kieleckiej, które stworzyło tam etnograficzną ekspozycję, odtwarzając wyposażenie wnętrz chałupy i zabudowań gospodarczych.W opracowaniu przedstawiono koncepcję i bazę naukową wspomnianej ekspozycji oraz zawarto jej opis.  Materiał ilustracyjny opracowania tworzą plany, rysunki oraz archiwalne i współczesne zdjęcia obiektu i jego wyposażenia.

ISBN 83-905256-08

17 Przedmioty