Dziedzictwo niedoceniane. Chłopskie budownictwo kamienne

56,00 zł
Brutto

Małgorzata Imiołek Budownictwo niedocenione. Chłopskie budownictwo kamienne na Kielecczyźnie od poł. XIX w do lat 50-tych wieku XX w., format B-5 str. 370 ilustracje: 131

dr Małgorzata Imiołek – etnograf, kustosz dyplomowany Muzeum Wsi Kieleckiej. Absolwentka etnografii , stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii uzyskała na Uniwersytecie Jagielońskim. Ukończyła  podyplomowe studium muzeologiczne.  Przedmiotem zainteresowań i badań dr Imiołek są przede wszystkim dwie dziedziny rodzimej kultury ludowej, a mianowicie budownictwo ludowe oraz strój ludowy i tkanina. Jest autorką licznych publikacji z zakresu etnografii Kielecczyzny (min. monografii „Stroje ludowe Kielecczyzny”) oraz scenariuszy wielu wystaw zrealizowanych w Muzeum Wsi Kieleckiej.

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Dziedzictwo niedoceniane. Chłopskie budownictwo kamienne… stanowi obszerne studium, które mieści się w grupie klasycznych, etnograficznych opracowań monograficznych, w najlepszym znaczeniu tych określeń, dotyczące interesującej nas problematyki. Autorka wykonała ogromną pracę badawczą, której efektem są materiały pochodzące z badań terenowych, kwerend archiwalnych i bibliograficznych. Szczególnie cenne są materiały terenowe. Każdy kto je prowadził, doceni ogrom i wartość tej żmudnej, trwającej kilkanaście lat pracy, w trakcie której zapewne wielokrotnie wracano w te same miejsca, aby pochylić się nad kolejnymi, wcześniej nie do końca rozpoznanymi elementami. Z tych wszystkich materiałów umiejętnie wybierano informacje – rzec można „puzzle”, z których budowano obraz fenomenu kulturowego, jakim jest budownictwo kamienne Kielecczyzny. (…) Małgorzata Imiołek wspomina, że wiejskie budownictwo kamienne było dotychczas  traktowane „po macoszemu” przez badaczy zajmujących się problematyką ludowej architektury. Tym bardziej zatem, tę cenna rozprawę z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku. 
Prof. dr hab. Jan Święch
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Jagielloński

10 Przedmioty
Nowy produkt