Dworek z Suchedniowa. Koleje losu

15,00 zł
Brutto

Łukasz Wołczyk, Dworek z Suchedniowa. Koleje losu, format B-5, str. 80, ilustracje 25.

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Celem przyświecającym autorowi publikacji, Łukaszowi Wołczykowi, dotyczącej historii jednego z najciekawszych obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Tokarni, pt. „Dworek z Suchedniowa. Koleje losu”, było zweryfikowanie dotychczas funkcjonującej narracji historycznej, a także jej uzupełnienie. W czasie długotrwałej, pogłębionej kwerendy w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz w Radomiu, odnalezione tam źródła pozwoliły na spojrzenie w innym świetle na wiele faktów, uznawanych za pewnik w kontekście historii obiektu. Przede wszystkim udało się zawęzić datę powstania budynku do lat 1849-1851, określić skąd mogło wynikać przekonanie o jego wzniesieniu w końcu wieku XVIII bądź też w 1812 roku, a także poszerzyć wiedzę na temat jednego z jego właścicieli – Wincentego Tarczyńskiego. Dodatkowo źródła jednoznacznie dały odpowiedź na pytanie, czy budynek, określany jako dworek z Suchedniowa, faktycznie był dworkiem.

Publikacja zawiera nie tylko wnioski, jakie płynęły z analizy źródeł, ale również fragmenty dokumentów urzędowych w formie cytatów, ilustracje w postaci fotografii z rozbiórki budynku w Suchedniowie oraz dziewiętnastowiecznych map samego Suchedniowa, jak i plany dworku pochodzące z 1858 roku.

Wydawnictwo to jest pierwszym krokiem, dającym początek nowej „Serii Monografii Obiektów Zabytkowych Muzeum Wsi Kieleckiej”.

13 Przedmioty