Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego 1943 – 1945

60,00 zł
Brutto

Beata Kozaczyńska, „Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego 1943 – 1945”, Nakładem Autorki 2021, okładka miękka, stron 319, format B-5

Ilość
Obecnie brak na stanie

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Książka ukazuje nieznane, bądź mało znane epizody związane z deportacją dzieci z Zamojszczyzny do powiatu siedleckiego, począwszy od chwili wysiedlenia i opuszczenia rodzinnego domu, pobytu w obozie przejściowym w Zamościu, a następnie na terenie tegoż powiatu oraz pomocy udzielonej przez miejscowe społeczeństwo.

Podjęte badania dotyczą lat 1943-1945. Określenie początkowej cezury czasowej wiąże się z przyjazdem do Siedlec (31 stycznia 1943 r.) transportu deportowanych mieszkańców Zamojszczyzny (w większości dzieci i starców). Natomiast końcowa cezura zbiega się z zakończeniem drugiej wojny światowej oraz wyjazdem wysiedleńców z terenu powiatu.

Praca ma charakter monograficzny. Składa się z pięciu rozdziałów przedstawionych w ujęciu problemowym, natomiast ich treść zaprezentowana została w ujęciu chronologicznym.

\W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia Generalnego Planu Wschodniego w odniesieniu do Zamojszczyzny, charakterystykę przeprowadzania na tym terenie wysiedleń oraz sytuację dzieci w obozie przejściowym w Zamościu. Rozdział drugi ukazuje organizację akcji pomocy wysiedleńcom przybyłym do Siedlec. W pierwszej kolejności pokazana została akcja pierwszej pomocy udzielonej deportowanym z Zamojszczyzny. Następnie podjęto sprawę rozlokowania wysiedlonych na terenie Siedlec oraz rozpoznania stanu potrzeb nowo przybyłych. W następnym rozdziale zaprezentowane zostały różne formy działalności opiekuńczej delegatur gminnych Pol.KO działających w okolicy Siedlec. Były to delegatury zlokalizowane w gminach powiatu siedleckiego. Czwarty rozdział dotyczy akcji pomocy udzielonej wysiedleńcom skierowanym do Mordów oraz Łosic. Ostatni rozdział ukazuje postawę społeczeństwa powiatu siedleckiego w świetle relacji i wspomnień świadków tamtych tragicznych wydarzeń, widzianych za równo oczyma bezpośrednich uczestników, jak i obserwatorów. Powyższe opisy przedstawione zostały oddzielnie dla Siedlec oraz powiatu.

W końcowej części opracowania zamieszczone zostały aneksy zawierające m.in. sporządzone w układzie alfabetycznym wykazy osób deportowanych z obozu przejściowego w Zamościu do powiatu siedleckiego, ulokowanych w Siedlcach, Mordach i Łosicach oraz okolicznych gminach.

Nowy produkt