Magia Świąt. Zimowy cykl świąteczny w tradycyjnych zwyczajach mieszkańców kieleckich wsi

20,00 zł
Brutto

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 100

Cena: 20,00 zł

ISBN 978-83-65037-02-2

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Wydawca: Muzeum Wsi Kieleckiej, 2016

Autor: Ewa Tomaszewska, etnograf, były pracownik Działu Etnografii Muzeum Wsi Kieleckiej

Zawartość: Opracowanie stanowi bardzo interesujące i wyczerpujące omówienie tradycyjnych form ludowej obrzędowości, wierzeń i zwyczajów związanych z zimowym cyklem świątecznym (tj. od Adwentu przez Boże Narodzenie i karnawał aż do Środy Popielcowej), funkcjonujących na Kielecczyźnie w wieku XIX i XX, a siegających korzeniami w wielu przypadkach nawet do czasów przedchrześcijańskich. Bazą opracowania stały się etnograficzne badania terenowe prowadzone przez autorkę  w 2015 roku na terenach województwa świętokrzyskiego, w powiatach kieleckim, włoszczowskim, buskim, jędrzejowskim, koneckim, skarżyskim i opatowskim. Materiał zebrany w trakcie badań ujawnił bogactwo wspomnianych zwyczajów i wierzeń, które kultywowano na tradycyjnej wsi kieleckiej w przeszłości. Pamięć o wielu z nich przetrwała często do czasów współczesnych, a niektóre, zwłaszcza jeścli chodzi o stronę formalną, praktykowane są w naszym regionie do dnia dzisiejszego. Publikacja ma charakter  popularno-naukowy i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tradycyjną kulturą ludową Kielecczyzny.

ISBN 978-83-65037-02-2

18 Przedmioty
Nowy produkt