Wiosenne świętowanie na Kielecczyźnie

20,00 zł
Brutto

Autor: Ewa Tomaszewska

Ilość stron: 104

ISBN 978–83–65037–04–6

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

Wydawca: Muzeum Wsi Kieleckiej, 2017.

Autor: Ewa Tomaszewska, etnograf , były pracowanik Działu Etnografii Muzeum Wsi Kieleckiej

Opracowanie jest poświęcone obchodom wiosennego cyklu świątecznego w  kulturze ludowej na tradycyjnej wsi kieleckiej. Jego celem jest opis i analiza obrzedów i zwyczajów świątecznych obejmujących okres od Wielkiego Postu, poprzez Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało aż do dnia św. Jana. W pierwszej części pracy zaprezentowano przekazy traktujące na temat wiosennego świętowania w kulturze ludowej, zebrane i opracowane przez XIX-wiecznych etnografów - Oskara Kolberga i ks. Władysława Siarkowskiego, którzy w tym czasie badali tradycyjną  kulturę chłopską, min. z terenów leżących dziś w granicach województwa  świętokrzyskiego.  Część druga to materiał pozyskany w trakcie badań terenowych, prowadzonych przez autorkę w latach 2015-2016 we wsiach na terenie woj. świętokrzyskiego.Zebrane w ich trakcie wypowiedzi mieszkańców  są opowieściami o lokalnych wymiarach przeżywania czasu świątecznego, w których wyraźnie zaznaczają się nie tylko, co zrozumiałe, wątki ewangeliczne, ale także te archaiczne, agrarne, związane z czczeniem wiosennego odrodzenia przyrody. Niniejsza publikacja jest kontynuacją  tematyki podejmowanej przez autorkę w opracowaniu „Magia świąt. Zimowy cykl świąteczny w tradycyjnych zwyczajach mieszkańców kieleckich wsi”.

ISBN 978-83-65037-04-6

7 Przedmioty
Nowy produkt

Zobacz także