Kielecka Teka Skansenowska. Tom IV

28,00 zł
Brutto

Ilość

  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej

IV tom rocznika Muzeum Wsi Kieleckie.

Mateusz Wierciński - Mitologiczno-ikonograficzne aspekty kultu św. Krzysztofa.

Barbara Kasprzyk-Dulewicz Telewizor jako symbol przemian społeczno-kulturowych po 1945 r. na wsi kieleckiej.

Leszek Gawlik- Dzwonniczka przeciwburzowa z Kakonina. Przyczynek do badań ludowych praktyk magiczno-religijnych chroniących

przed burzami i gradobiciem na Kielecczyźnie.

Wioletta Brzezińska-Marjanowska - Znaczenie badań konserwatorskich na przykładzie translokacji kościoła Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa na teren Parku Etnograficznego w Tokarni.

Andrzej Stachowiak - Stan badań nad kamieniarstwem ludowym na Kielecczyźnie.

Ewa Kołomańska - Pochówek w tradycji a pochówek mieszkańców Michniowapo pacyfikacji wsi 12 i 13 lipca 1943 r. Przyczynek do budowania pamięci o ofiarach.

Łukasz Wołczyk - Sprawozdanie z cyklu imprez pt. „Rodzinne niedziele w skansenie” w roku 2019.

Ewa Wielgus - Z badań nad współczesną sztuką ludową regionu świętokrzyskiego.

19 Przedmioty
Nowy produkt

Zobacz także