Muzeum Wsi Kieleckiej znalazło się w gronie instytucji, które uzyskały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie działań Muzealnych na zadanie "Konserwacja eksponatów z obozów Auschwitz-Birkenau, Gross-Rossen oraz Hasag".

Eksponaty są obecnie w bardzo złym stanie. Ze względu na ich wielką wartość historyczną oraz unikatowość, wymagały przeprowadzenia niezwłocznych prac konserwatorskich. W ramach zadania kompleksowej konserwacji zostanie poddanych dziewięć listów więziennych z obozów koncentracyjnych z Auschwitz-Birkenau i Gross-Rosen oraz jeden ubiór pracowników przymusowych ze skarżyskiej fabryki HASAG, które znajdują się w zbiorach Muzeum Wsi Kieleckiej

Przekazane do konserwacji listy z obozów Auschwitz i Gross-Rosen zostały napisane przez osoby pochodzące z Kielecczyzny w latach 1942-1944: Antoniego Franke, Tadeusza Szydlika, Wincentego Sołkiewicza oraz Kazimierza Krogulca. Stanowią dowód bliskich relacji więźniów z rodziną. Opisane zostały w nich  warunki jakie panowały w obozach koncentracyjnych, są unikatowym źródłem historycznym dla badaczy historii i jej pasjonatów.

Strój ze skarżyskiej fabryki HASAG składa się z koszuli i spodni, wykonany został z krótkowłóknistego papieru, barwionego po wytkaniu. To jedyny tego typu kompletny ubiór zachowany w kolekcji muzealnej w Polsce.

Eksponaty stanowią świadectwo martyrologii mieszkańców polskich wsi w czasie II wojny światowej, działania podjęte przez Muzeum Wsi Kieleckiej przyczynią się do ratowania dziedzictwa tragicznych wydarzeń jakie doświadczył naród polski w latach 1939-1945.