W ramach programów ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Wsi Kieleckiej uzyskało dofinansowanie w kwocie 14.000,00 zł na zadanie "Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących".