Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działanie "Konserwacja obiektów ruchomych z Kościoła z Rogowa cz. IV".

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu poddane kompleksowej renowacji zostaną rzeźby: anioła i Chrystusa oraz tabernakulum z expositorium.

Kwota uzyskanej dotacji wynosi 47 000,00 zł natomiast całość zadania to kwota 69 103,75 zł.

Podczas konferencji prasowej najważniejsze informacje o szczegółach zaplanowanej konserwacji przekazali Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Dyrektorzy Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny i Jarosław Karyś oraz Beata Chodak z Działu Konserwacji Zbiorów.

IMG 4532 Large

Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej Jarosław Karyś

IMG 4532 Large

Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny
oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej Jarosław Karyś

IMG 4532 Large

IMG 4532 Large

IMG 4532 Large