Muzeum Wsi Kieleckiej pozyskało cenne pamiątki z czasów II wojny światowej. Listy, zdjęcia oraz dokumenty z czasów służby wojskowej i robót przemysłowych Stanisława Adamczyka zasilą zbiory Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Stanisław Adamczyk urodził się na Kruku w 1920 roku (rocznik kolumbów). Wychowywał się przy rodzicach, w latach 1927-1934 uczył się w szkole podstawowej. Trzy lata później w 1937 roku został przyjęty do "Marywilu" jako uczeń modelarski.

2 lutego 1939 roku został powołany do Marynarki Wojennej, jako ochotnik został skierowany do szkółki radiotelegrafistów. Razem z nim w "marynarce" był kolega z Kruka Stanisław Działak, który był nurkiem. Adamczyk służył jako marynarz nawigator. Obaj pływali w łodziach podwodnych. Niestety 1 września szkoła została rozwiązana, a Adamczyk został wcielony do Kadry Floty na Oksywiu. Brał udział w walkach z najeźdźcą hitlerowskim na Pogórzu, Obłużu, Rumii, Kosakowie i innych miejscowościach na Kępie Oksywskiej. 19 września 1939 roku w Babich Dołach, walcząc w ruinach zbombardowanego szpitala, został wzięty do niewoli. Przebywał w obozie Neubrandenburg Stalag II A, nosząc numer 9110. Po wyzwoleniu przez wojska radzieckie, wrócił do Suchedniowa. W 1945 roku, został przyjęty do Spółdzielni Spożywców - późniejsza Suchedniowska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, gdzie pracował do emerytury. W życiu osobistym i zawodowym kierował się zasadą "że warto być uczciwym", co zaowocowało wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Przodownika Pracy i wiele innych. 
 

part0000012

part0000012

part0000012

Pani Magdalena Radomska - córka Stanisława Adamczyka przekazuje pamiątki po ojcu