W pierwszym kwartale 2020 r. Muzeum Wsi Kieleckiej rozpoczęło realizację projektu pn. „Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”. Projekt ten realizowany jest w ramach programu Kultura Dostępna i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerami projektu są: Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Polski Związek Niewidomych oddział w Kielcach.

Celem działań projektowych jest udoskonalenie realizowanej oferty edukacyjnej, przy współpracy z bezpośrednimi odbiorcami – osobami niewidzącymi i niedowidzącymi w każdym wieku, które są włączone w najważniejsze działania przez cały czas trwania projektu.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie do naszej oferty lekcji, warsztatów oraz tras zwiedzania terenu Parku Etnograficznego, skierowanego do osób z dysfunkcjami wzroku. Kolejnym celem wspomnianych działań jest stworzenie podstawowych i niezbędnych narzędzi edukacyjnych – dwóch rodzajów tyfloprzewodników książkowych. Będą to przewodniki zawierające tyflografiki przedstawiające wybrane obiekty znajdujące się na terenie Parku, które przeznaczone będą do użytku w trakcie oprowadzania
z przewodnikiem, a także przewodniki zawierające tyflografiki opatrzone tekstem czarnodrukowym z naniesionym alfabetem braille'a, przeznaczone do użytku przez turystów indywidualnych. Przewodniki te, w formie książkowej, użyczane będą odwiedzającym w Parku Etnograficznym nieodpłatnie.

Wszystkie działania i zmiany mają charakter inkluzywny - osoby będące odbiorcami i współwykonawcami projektu, mają czynny wpływ na to, jaki kształt przybiorą przygotowywane warsztaty. Osoby z deficytami wzroku wezmą udział w serii spotkań, podczas których podzielą się swoimi odczuciami i doświadczeniem oraz naniosą niezbędne poprawki w scenariuszach proponowanych aktywności.

Kolejnym, niezwykle ważnym działaniem jest przeszkolenie pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej - w szczególności edukatorów i przewodników, ale także obsługi kasowej
i administracyjnej. Profesjonalne szkolenie z zakresu pracy z osobami z deficytami wzroku dostarczy niezbędnego doświadczenia i know-how, a możliwość nauki na terenie Parku zapewni swobodną atmosferę, sprzyjającą wymianie doświadczeń i zdobywaniu praktyki.

Projekt w liczbach:

–        ponad 60 uczestników z deficytami wzroku w każdym wieku, będącymi uczestnikami działań na wszystkich etapach projektu

–        wprowadzenie zmian w minimum 3 różnych warsztatach, lekcjach muzealnych oraz dostosowanie atrakcyjnej trasy zwiedzania

–        ponad 50 godzin praktyki i pracy nad udoskonaleniem oferty edukacyjnej

–        ponad 13 różnych wydarzeń kulturalnych, w tym wyjazdów warsztatowych, konsultacji, szkoleń i konferencji

–        60 tyfloprzewodników.

 

Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”.
Projekt ten realizowany jest w ramach programu Kultura Dostępna i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn 01 cmyk