Zapraszamy do Parku Etnograficznego w Tokarni na "Niedzielne spotkanie z dawną metalurgią.Wytopki ołowiu" w dniu 16 sierpnia w godzinach 12.00-16.00. To impreza plenerowa organizowana przez Muzeum Wsi Kieleckiej, która nawiązuje do tradycji górnictwa kruszcowego Gór Świętokrzyskich.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia zrekonstruowanego pieca hutniczego, w którym będzie odbywać się wytapianie ołowiu oraz bicie pamiątkowych „talarów chęcińskich”. Odbędzie się pokaz pozyskiwania miedzi metodą elektrolizy, według patentu dr Stanisława Ignacego Łaszczyńskiego. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zorganizuje pokazy dawnych technik wyrobu gwoździ, odlewanie kul i żołnierzyków. Zwiedzający będą mogli zobaczyć prace na żywo w kuźni zaaranżowanej i prowadzonej przez pracowników zakładu. Turyści będą mogli obejrzeć krótkie filmy oraz prezentacje multimedialne na temat historii i tradycji metalurgicznych regionu świętokrzyskiego. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach przygotuje pokaz budowy "Dymarki". Goście będą mogli zobaczyć proces budowy pieca, jego działanie a nastepnie rozbicie "dymarki". Grupa Moccus zaprezentuje dawne rzemiosła garncarskie i kowalskie a najmłodsi turyści będą mogli posłuchać Świętokrzyskich Legend Górniczych.
Serdecznie Zapraszamy.
 
wytopki 12
wytopki 13
wytopki_1
wytopki_2
wytopki_7
wytopki_9
wytopki_10
wytopki 3
wytopki 4
wytopki 5
wytopki 8
wytopki 11